Υποβολή δικαιολογητικών 1ΓΕ-2ΓΕ: ημερομηνίες (Διαύγεια)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυκλοφόρησε το ειδικό έντυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών που αφορά τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών (ΔΕΙΤΕ στο τέλος του άρθρου) και να την καταθέσουν με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως ορίζει η πρόσκληση. Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών οι υποψήφιοι οφείλουν:

  • να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταχωρίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα που επικαλούνται στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ,
  • να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση ΕΔΩ. Ακόμα, μπορείτε να υπολογίσετε τα μόριά σας με την Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Νέου Συστήματος Διορισμού Αναπληρωτών Και Μόνιμων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 για την 1ΓΕ/2019 και από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 για το 2ΓΕ/2019.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online