Υπερωρίες υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τριάντα πέντε υπαλλήλους της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας που δημιουργούνται από την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ & ΔΕ.

Η απόφαση έχει ισχύ από 9/7/19 έωςω και 31/12/19 και κάθε υπάλληλος θα απασχοληθεί έως 120 ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του Υπουργείου.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online