ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματικές επιλογές Μουσικών/Καλλιτεχνικών Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε συμπληρωματικές επιλογές που αφορούν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Μουσικής ΠΕ79.01ΠΕ79.02 και Δραματικής Τέχνης ΠΕ91.02. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 67984/Δ2/10-06-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2538) «Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργηση σχολικής μονάδας», δίνεται συμπληρωματικά η δυνατότητα δήλωσης των εξής επιλογών στην αίτηση-δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των οικείων κλάδων, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) Πρόσκλησης, για την περίπτωση λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολείων:

ΠΕ79.01, ΠΕ79.02

  • Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας
  • Μουσικό Γυμνάσιο Δυτ. Λέσβου

ΠΕ91.02

  • Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας
  • Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Έδεσσας
Πηγή ΥΠΑΙΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online