Χαιρετίζουμε την επιστολή των συναδέλφων για τα Τμήματα Ένταξης

Ανακοίνωση Ομάδας Αναπληρωτών Φυσικών ΠΕ04.01 ΕΑΕ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΑΕ

Χαιρετίζουμε την επιστολή των συναδέλφων ΠΕ04 Γεωλόγων και Βιολόγων ΕΑΕ για τα ζητήματα που θίγονται σε αυτή, σχετικά με την Τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008, η οποία είναι καταφανώς άνιση μεταξύ των ειδικοτήτων των ΤΕ έτσι ώστε:

1. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως 200 μαθητές τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04 προοριζόμενοι για τα ΤΕ.

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.

2. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 200 μαθητές τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Επιπροσθέτως, προτείνεται να ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός των μαθητών και ο συνολικός αριθμός των μαθητών με διάγνωση της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,καθώς οι περισσότερες σχολικές μονάδες της περιφέρειας είναι κάτω των 300 μαθητών και με αυξημένα ποσοστά μαθητών με διάγνωση.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση εφαρμογής της τροπολογίας να αποκλειστεί μεγάλος αριθμός μαθητών από την φοίτησή τους στα ΤΕ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online