Τροποποίηση της προκήρυξης ειδικής αγωγής (4ΕΑ/2019)

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε τροποποίηση της προκήρυξης 4ΕΑ/2019 που αφορά τη διαδικασία κατάταξης, κατά κλάδο και κατά ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κατηγορίας ΤΕ).

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 539 του ΦΕΚ (18/τ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ μετά τον ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 312 προστίθεται ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 319, ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ 419 και αποδεκτούς τίτλους: Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ της τροποποίησης (22/τ. ΑΣΕΠ/4-6-2019).

Πηγή ΑΣΕΠ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online