Τροποποίηση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (B/4742/20-12-2019: δείτε το ΕΔΩ) απόφαση τροποποίησης των οργανικών θέσεων για μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που αφορούσε η με αριθμ. πρωτ. 87189/Ε4/31.5.2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄ΑΔΑ:66Τ24653ΠΣ364) υπουργική απόφαση.

Αντικαθίστανται οι γραμμές με α/α 284, 651 και 805 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Συμπληρώνεται η με αριθμ. πρωτ. 87189/Ε4/31.5.2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄ ΑΔΑ:66Τ24653ΠΣ364) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Πηγή Εθνικό Τυπογραφείο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online