Νέο Σύστημα Μόνιμων Διορισμών 15000 Εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το νέο ενιαίο σύστημα μοριοδότησης το οποίο θα οδηγήσει στη σύνταξη ενιαίου πίνακα που θα χρησιμοποιείται τόσο για τον διορισμό μονίμων όσο και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Το νέο σύστημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες κριτηρίων:

 • προϋπηρεσία αναπληρωτών έως και τους 120 μήνες,
 • ακαδημαϊκά προσόντα,
 • κοινωνικά κριτήρια (τέκνα, αναπηρία).

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα

 • Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι μονάδες.
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: επτά μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο: δεκαέξι μονάδες.
 • Ο βαθμός του πτυχίου έως είκοσι μία μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις μονάδες και με χαρακτηρισμό «Άριστα» είκοσι μία μονάδες.
 • Γνώση μιας ξένης γλώσσας:
  • Άριστη γνώση: οχτώ μονάδες.
  • Πολύ καλή γνώση: έξι μονάδες.
  • Καλή γνώση: τέσσερις μονάδες.

Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) : τέσσερις μονάδες.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων ωρών: τέσσερις μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι 120 μονάδες.

 

Β. Προϋπηρεσία

 • Μια μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους εκατόν είκοσι μήνες, εκατόν είκοσι μονάδες.

 Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 120 μονάδες.

 

Γ. Κοινωνικά Κριτήρια

 • Αριθμός τέκνων.
 • Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης ΕΔΩ.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online