Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι καινούριες οργανικές αφορούν τους εξής κλάδους:

  • ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου (70 οργανικές θέσεις)
  • ΠΕ23 Ψυχολόγων (165 οργανικές θέσεις)
  • ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών (157 οργανικές θέσεις)
  • ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών (54 οργανικές θέσεις)
  • ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (60 οργανικές θέσεις)
  • ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών (155 οργανικές θέσεις)
  • ΠΕ31 Εξειδικευμένων στη νοηματική γλώσσα κωφών (1 οργανική θέση)
  • ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικου΄Προσωπικού (281 οργανικές θέσεις)

Η σύσταση των νέων οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. έχει ισχύ από την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ (1483/Β’/03/05/2019).

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online