Σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν από την αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων για τα πτυχία των κολλεγίων

Με τη διάταξη που εισήχθη στη Βουλή για την ανάγκη της επιτάχυνσης της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε επιστήμονες που τα απέκτησαν στο εξωτερικό, διαθέτοντας δίπλωμα τυπικής εκπαίδευσης άλλης χώρας, δημιουργείται ένα σημαντικό ακαδημαϊκό και κοινωνικό πρόβλημα γύρω από τα πανεπιστημιακά διπλώματα, τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα τους και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Η ελληνική πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα προβλήματα καθυστερήσεων αναγνώρισης οφείλονται όχι μόνο στο γεγονός ότι είναι πολλοί οι αιτούντες, που προσκομίζουν πτυχία που πράγματι απαιτούν αυξημένο έλεγχο για να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους, αλλά και στο επίπεδο των διπλωμάτων που έχουν αποκτηθεί από αμφιβόλου ποιότητας ιδρύματα του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό και η λύση του δεν βρίσκεται επουδενί στην κατάργηση των σχετικών ελέγχων, αλλά στην ουσιαστική αντιμετώπιση της βιομηχανίας παραγωγής πτυχίων του εξωτερικού, η οποία έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας, εκμεταλλευόμενη την επιθυμία των νέων για μόρφωση, την οποία δεν καλύπτεται πλήρως από ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Εφόσον η κα Υπουργός αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Υπουργείου για “αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” θέλουμε να τονίσουμε, για άλλη μια φορά, την έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Βιολόγους και την άρνηση μέχρι τώρα της κας Υπουργού να μας δεχθεί για τη διευθέτηση τους.

Η ΠΕΒ θεωρεί ότι όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα που στην Ελλάδα απαιτούν την κατοχή τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα:

  • Δυνατότητα απόκτησής τους μπορούν να έχουν μόνο οι κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων του εξωτερικού, εφόσον πράγματι σπούδασαν σε αυτά και όχι σε κάποιο παράρτημά τους ή εμπορικό τους εταίρο που δεν έχει δικαίωμα να παρέχει πανεπιστημιακές σπουδές (όπως είναι τα ελληνικά κολλέγια).
  • Η «ακαδημαϊκότητα» των πτυχίων είναι αυτή που παρέχει τα επαγγελματικά δικαιώματα και δεν μπορεί να αποσυνδέεται από αυτά.
  • Η αναγνώριση πτυχίων από το εξωτερικό να περνάει υποχρεωτικά από το ΔΟΑΤΑΠ που θα πρέπει να ενδυναμωθεί ως θεσμός και όχι να βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών ΔΕΠ.

Καλούμε την κυβέρνηση να ενισχύσει σημαντικά τις διαδικασίες ακαδημαϊκού ελέγχου των πτυχίων που λαμβάνονται στο εξωτερικό (ΕΕ και τρίτες χώρες) και αφετέρου να στηρίξει έμπρακτα τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια.

Για το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Βανταράκης Απόστολος

Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ

Κατωπόδης Γεώργιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online