Σχετικά με την κατανομή των προσλήψεων

Ενημέρωση του Αιρετού ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή σχετικά με την κατανομή των προσλήψεων αναπληρωτών

Οι προσλήψεις αναπληρωτών τη σχολική χρονιά 2019/20 ανέρχονται συνολικά σε 12.815. Εξ αυτών 1.843 παραιτήθηκαν ή δεν ανέλαβαν υπηρεσία. Οι ενεργοί αναπληρωτές μέχρι το Δεκέμβρη 2019 ήταν 10.972.

Οι προσλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε 6 φάσεις.

Η Α΄ φάση έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου στην οποία είχαμε 4.371 προσλήψεις με τα δηλωθέντα κενά να ξεπερνούν τα 8.700. Οι παραιτήσεις και μη αναλήψεις υπηρεσίας της φάσης ήταν 75.

Η Β΄ φάση έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου στην οποία είχαμε 3.023 προσλήψεις  με τα δηλωθέντα κενά να ξεπερνούν τις 6.500. Οι παραιτήσεις και μη αναλήψεις υπηρεσίας της φάσης ήταν 335.

Η Γ΄ φάση έγινε στις 14 Οκτωβρίου στην οποία είχαμε 308 προσλήψεις από τις προγενέστερες μη αναλήψεις. Οι παραιτήσεις και μη αναλήψεις υπηρεσίας της φάσης ήταν 132.

Η  Δ΄ φάση έγινε στις 11 Νοεμβρίου στην οποία είχαμε 3.782 προσλήψεις με τα δηλωθέντα κενά να ξεπερνούν τα 5.100. Οι παραιτήσεις και μη αναλήψεις υπηρεσίας της φάσης ήταν 789.

Η Επόμενη φάση που αφορούσε την Ειδική Πρόσκληση έγινε στις 26 Νοεμβρίου στην οποία είχαμε 514 προσλήψεις με τα δηλωθέντα κενά να είναι 620. Οι παραιτήσεις και μη αναλήψεις υπηρεσίας της φάσης ήταν 247.

Η Ε΄ φάση έγινε στις 9 Δεκεμβρίου στην οποία είχαμε 857 προσλήψεις με τα δηλωθέντα κενά να ξεπερνούν τα 1.450. Οι παραιτήσεις και μη αναλήψεις υπηρεσίας της φάσης ήταν 265.

Τα εναπομείναντα δηλωθέντα κενά πλησιάζουν τα 900 και πρέπει φυσικά να καλυφθούν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς και το άνοιγμα των σχολείων.

Η αναλυτική κατανομή των προσλήψεων από το 2014 ήταν η ακόλουθη:

ΣΧ. ΕΤΟΣΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
2014-155.164
2015-166.162
2016-176.007
2017-187.404
2018-199.578
2019-20 (Δεκεμ.)10.972

Οι προσλήψεις αναπληρωτών  στην Α/θμια είναι 22.300! Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων – μαζί με τις προσλήψεις ΕΕΠ/ΕΒΠ – προσεγγίζει τις 37.000.

Οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς στη Δημόσια εκπαίδευση. Μέσα σε μια πενταετία (2014-2019) σχεδόν διπλασιάστηκε η ποσοστιαία αναλογία των αναπληρωτών επί των μονίμων εκπαιδευτικών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με τη σχολική χρονιά 2014/15 η αύξηση  προσλήψεων ανέρχεται σε 5.808 εκπαιδευτικούς δηλαδή σε ποσοστό 112%. Μαζί με τους 64.282 μόνιμους εκπαιδευτικούς ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων στη Δευτεροβάθμια είναι 75.254. Το 14,57% εξ αυτών είναι αναπληρωτές.

Δημοσιεύτηκε τελικά η Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση το άρθρο 57 σε συνδυασμό με την παρ 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η συμπλήρωση των αιτήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή με βάση και την εμπειρία του παρελθόντος.

Τέλος υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου η πρόσκληση για το μόνιμο διορισμό 1041 μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ στην ΕΑΕ. Οι αιτήσεις και δηλώσεις προτιμήσεων περιοχών μόνιμου διορισμού υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 7/1/2020. Αναμένεται φυσικά η πρόσκληση για τους εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης.

Για την 3ΕΑ που αφορά τους εκπαιδευτικούς εξακολουθούν να υπάρχουν τα σοβαρά ζητήματα με το ηλεκτρονικό παράβολο, τις περιορισμένες θέσεις των κοινών ειδικοτήτων, τα προβλήματα στους κλάδους ΠΕ04 και ΠΕ78, αλλά και γενικότερα την τύχη των 2.900 ενστάσεων!

Έχοντας πλέον πολύ λίγες εργάσιμες ημέρες, δεν γνωρίζω πότε θα εξεταστούν ουσιαστικά και όχι τυπικά οι ενστάσεις αυτές για να ανακοινωθούν στις αρχές του 2020 οι οριστικοί πίνακες της 3ΕΑ.

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο – με βάση τον αριθμό των ενστάσεων –  δεν μπορεί να γίνει πριν την Άνοιξη του 2020.

Πηγή Νεκτάριος Κορδής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...