Σχετικά με την εισαγωγή θεματικών στο Νηπιαγωγείο

Ανακοίνωση του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή θεματικών ενοτήτων Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής γλώσσας και Ρομποτικής στην προσχολική εκπαίδευση

Το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν μέλη όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης της χώρας, παρακολουθεί με ανησυχία τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με την εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν την αγγλική γλώσσα, τη φυσική αγωγή και τη ρομποτική στο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων.

Βασική επιδίωξη της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από την έρευνα και τεκμηριώνεται από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, δηλαδή η υποστήριξη της ανάπτυξης όλων των ικανοτήτων τους και η συναισθηματική και κοινωνική τους ενδυνάμωση.

Προκειμένου αυτή η επιδίωξη να επιτυγχάνεται είναι σημαντικό να βασίζεται σε μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση και να υποστηρίζεται από ενημερωμένους και δημιουργικούς εκπαιδευτικούς, εκπαιδευμένους για όσα αναλαμβάνουν.

Στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης μόνο εκπαιδευτικοί που έχουν ειδίκευση αλλά και σχετική γνώση και εμπειρία για την προσέγγιση των μικρών ηλικιών, όπως αυτή προκύπτει από τη φοίτηση τους σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, μπορούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο στα νηπιαγωγεία.

Το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων ενεργοποιείται εδώ και δώδεκα χρόνια με ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες που επιδιώκουν να υποστηρίζουν τη θεωρητική και την πρακτική γνώση τόσο των υπηρετούντων όσο και των μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Η εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων ακούγεται σαν ενδιαφέρουσα προοπτική, όμως οι όποιες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι αναγκαίο να ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τα πορίσματα των ερευνών που τεκμηριώνουν το νόημα, τις επιδιώξεις και το πλαίσιο ανάπτυξής της σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα.

Στις προτάσεις που εμφανίστηκαν για το νηπιαγωγείο δεν γίνεται αναφορά σε καμία σχετική μελέτη ούτε στον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Διατυπώθηκαν βιαστικά, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς καμία διαβούλευση με αρμόδιους φορείς, όπως είναι τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων τους, το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και επίσημοι εκπαιδευτικοί φορείς όπως η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Φοβόμαστε ότι αν οι προτάσεις του Υπουργείου και του ΙΕΠ εφαρμοστούν με αυτή τη διαδικασία του επείγοντος, οι θεματικές ενότητες που εξαγγέλλονται θα πάρουν το χαρακτήρα κλασικών μαθημάτων, καταστρατηγώντας το χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης, υπονομεύοντας τις βασικές επιδιώξεις της και μετατρέποντας το νηπιαγωγείο σε έναν τύπο σχολείου με όλα τα κακά του κατακερματισμού των μαθησιακών αντικειμένων που πλήττει τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης και επιφέρει κατακερματισμό και στις κατανοήσεις των παιδιών.

Κάθε παρέμβαση στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης που επιχειρείται με αυτόν τον βιαστικό και ατεκμηρίωτο τρόπο θεωρούμε ότι είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Τα μέλη του Δικτύου

Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αυγητίδου Σοφία, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής – Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βελλοπούλου Αγγελική, Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστημίου Πατρών.

Γιόφτσαλη Κατερίνα, Ε.ΔΙ.Π. Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Πρακτικής Άσκησης, ΤΕΕΠΗ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γκόρια Σοφία, Ε.ΔΙ.Π. Προσχολικής Παιδαγωγικής: Θεωρία και μεθοδολογία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γρηγοριάδης Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δαφέρμου Χαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής: Προγράμματα και Διδακτική Μεθοδολογία, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κακανά Δόμνα, Καθηγήτρια Θεωρίας Προσχολικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Καμπεζά Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστημίου Πατρών.

Κοντογιάννη Διονυσία, Επίκουρη Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Καθηγήτρια Θεωρίας και Μεθοδολογίας Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μπιρμπίλη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής στην προσχολική εκπαίδευση, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μπότσογλου Καφένια, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οικονομίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προσχολικής Παιδαγωγικής, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παπανδρέου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σιδηροπούλου Χριστίνα, Ε.ΔΙ.Π. Διδακτικής Μεθοδολογίας – Πρακτικής Άσκησης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σοφού Ευστρατία, Επίκουρη καθηγήτρια Γενικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζεκάκη Μαριάννα, Ομότιμη Καθηγήτρια Επεξεργασίας της Πληροφορίας, Διδασκαλίας και Μάθησης Μαθηματικών Εννοιών, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τσάφος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Θεωρίας και Αναλυτικών Προγραμμάτων, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φάκου Αιμιλία, Ε.ΔΙ.Π. Κοινωνιολογίας των Παιδαγωγικών Πρακτικών, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online