Σχετικά με αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών με πλήρεις αποδοχές

Ανακοίνωση του Δ. Β. Παπαχρήστου, αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών

“Η υπ’ αριθμ. Φ1/10578/Δ2/24-1-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης» μεριμνά, και σωστά πράττει, για την μη προσμέτρηση των απουσιών έως 5 εργάσιμων ημερών, των μαθητών/τριών από τα μαθήματα, λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης, για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και Μάρτιο 2020.

Είναι τοις πάσι γνωστό ότι

  • η μαθησιακή διδασκαλία είναι αμφίδρομη και εμπεριέχει ως βασικό στοιχείο και το δάσκαλο υπό την ευρεία έννοια
  • ως άνθρωποι και όχι ως υπεράνθρωποι και οι διδάσκοντες αρρωσταίνουν και μάλιστα είναι δεκτικοί των ιώσεων που κυκλοφορούν, εφόσον συναναστρέφονται και βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, αίθουσες διδασκαλίας, με φορείς των ιώσεων όπως οι μαθητές.

Το διδακτικό προσωπικό των Ελληνικών Δημοσίων Σχολείων στελεχώνεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς καθώς και από εκείνους που έχουν προσληφθεί επί συμβάσει για το τρέχον σχολικό έτος είτε ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, ή μειωμένου ωραρίου, είτε ως ωρομίσθιοι. Και κάποιοι εξ αυτών, είναι γνωστό για τους γνωρίζοντες την Δημόσια Ελληνική Εκπαίδευση, έχουν διοριστεί σε περιοχές μακριά από τον τόπο τους.

Η πιθανότητα να μεταδοθεί η ίωση και στους αναπληρωτές συναδέλφους είναι η ίδια με εκείνη που υπάρχει και στους μονίμους συναδέλφους. Ενώ για τους μονίμους συναδέλφους η νομοθεσία τους καλύπτει και λαμβάνουν αναρρωτική άδεια με απολαβές δυστυχώς για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πιθανότατα, από Ιανουάριο έως Μάρτιο του 2020, θα αρρωστήσουν λόγω της καλπάζουσας εποχικής ιώσεως θα λάβουν αναρρωτική άδεια αλλά όχι με πλήρεις αποδοχές.

Αναφέρει η νομοθεσία για το συγκεκριμένο θέμα: «Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).

Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Αποδοχές στις αναρρωτικές αναπληρωτών

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.

Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ

Δηλαδή το υπουργείο παιδείας μεριμνά για την μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών λόγω της εποχικής ίωσης.

Οι επί συμβάσει διδάσκοντες των μαθητών αυτών, δηλαδή οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι, που και αυτοί ως άνθρωποι πιθανότατα να αρρωστήσουν από την ίδια εποχική ίωση που ταλαιπωρεί τους μαθητές τους, εισπράττουν την αδιαφορία και την απαξίωση από το ίδιο το υπουργείο όσον αφορά ρύθμιση που να τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας λόγω της εποχικής αυτής ίωσης.

Το υπουργείο παιδείας θα έπρεπε να εκδώσει αντίστοιχη εγκύκλιο και για τους αναπληρωτές που να τους κάλυπτε μισθολογικά για την απουσία τους από τα διδακτικά τους καθήκοντα λόγω της εποχικής ίωσης έως πέντε εργάσιμων ημερών.

Έστω και τώρα το υπουργείο πρέπει να λάβει ουσιαστικά μέτρα που να αποδεικνύουν ότι οι αναπληρωτές διδάσκοντες είναι ισότιμοι όχι μόνον στα διδακτικά τους καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο αλλά βεβαίως και στις συνθήκες εργασίας τους.

Επομένως αποτελεί μονόδρομο να υπάρξει ρύθμιση για να λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους. Η διατύπωση ενστάσεων και η ολιγωρία εκ μέρους του υπουργείου παιδείας – πολιτικής ηγεσίας ή της διοίκησης – να υπάρξει ρύθμιση ούτως ώστε να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών για την απουσία τους από τα διδακτικά τους καθήκοντα λόγω ασθένειας από την εποχική γρίπη σημαίνει ότι δε θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει τον επί συμβάσει εργαζόμενο συνάδελφο“.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online