Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απολυθεί ένας αναπληρωτής πριν τη λήξη της σύμβασης

Η σύμβαση εργασίας των αναπληρωτών μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της είτε από το κράτος είτε από τον αναπληρωτή όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Σπουδαίος λόγος είναι η ύπαρξη γεγονότων στη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας των οποίων είναι αδύνατη η εξακολούθησή της σύμφωνα με την καλή πίστη. Παραδείγματα τέτοιων γεγονότων είναι:

  • η παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων από τη μεριά του αναπληρωτή
  • προξένηση βλάβης με αθέτηση ουσιωδών όρων της σύμβασης από τη μεριά του αναπληρωτή
  • η μείωση του αναπληρωτή

Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος δεν υποχρεούται το κράτος σε αποζημίωση.

Εάν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος και καταγγελθεί η σύμβαση από την πλευρά του κράτους, ο αναπληρωτής μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τους μισθούς που θα έπαιρνε μέχρι τη λήξη της.

Πηγή ΚΕΠΕΑ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online