Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος των προσλήψεων αναπληρωτών (με παραδείγματα)

Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης ολοκληρώθηκαν. Εν αναμονή των προσλήψεων ας δούμε με παραδείγματα πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος των προσλήψεων σύμφωνα με τις δηλώσεις περιοχών των αναπληρωτών.

Παράδειγμα 1: Το Υπουργείο ανακοινώνει τρεις προσλήψεις για μια συγκεκριμένη ειδικότητα: έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Μαγνησίας, έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Χανίων και έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Αχαΐας.

Το σύστημα του Υπουργείου ενεργοποιείται και ο αλγόριθμος τρέχει από τον αναπληρωτή με τα περισσοτερα μόρια προς τον αναπληρωτή με τα λιγότερα μόρια.

Ο αναπληρωτής με τα περισσότερα μόρια (αναπληρωτής-1) δεν έχει δηλώσει κανέναν από τους τρεις νομούς.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος πηγαίνει στον επόμενο αναπληρωτή (εκείνον που έχει τα αμέσως λιγότερα μόρια: αναπληρωτής-2) και εξετάζει αν έχει δηλώσει για πλήρες ωράριο κάποιον από τους τρεις νομούς.

Ο αναπληρωτής-2 έχει δηλώσει τον νομό Μαγνησίας για πλήρες ωράριο αλλά δεν έχει δηλώσει τον νομό Αχαΐας ούτε τον νομό Χανίων.

Ο αναπληρωτής-2 προσλαμβάνεται στον νομό Μαγνησίας.

Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος πηγαίνει στον επόμενο αναπληρωτή (εκείνον που έχει τα αμέσως λιγότερα μόρια: αναπληρωτής-3) και εξετάζει αν έχει δηλώσει για πλήρες ωράριο κάποιον από τους δύο νομούς που έχουν απομείνει (νομός Χανίων και νομός Αχαΐας).

Παράδειγμα 2: Το Υπουργείο ανακοινώνει τρεις προσλήψεις για μια συγκεκριμένη ειδικότητα: έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Μαγνησίας, έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Χανίων και έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Αχαΐας.

Το σύστημα του Υπουργείου ενεργοποιείται και ο αλγόριθμος τρέχει από τον αναπληρωτή με τα περισσοτερα μόρια προς τον αναπληρωτή με τα λιγότερα μόρια.

Ο αναπληρωτής με τα περισσότερα μόρια (αναπληρωτής-1) έχει δηλώσει τον νομό Μαγνησίας και τον νομό Χανίων για πλήρες ωράριο αλλά δεν έχει δηλώσει τον νομό Αχαΐας.

Ο αναπληρωτής-1 έχει δηλώσει τον νομό Μαγνησίας στη θέση 3 της δήλωσής του και τον νομό Χανίων στη θέση 10 της δήλωσής του.

Ο αναπληρωτής-1 προσλαμβάνεται στον νομό Μαγνησίας.

Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος πηγαίνει στον επόμενο αναπληρωτή (εκείνον που έχει τα αμέσως λιγότερα μόρια: αναπληρωτής-2) και εξετάζει αν έχει δηλώσει για πλήρες ωράριο κάποιον από τους δύο νομούς που έχουν απομείνει (νομός Χανίων και νομός Αχαΐας).

Παράδειγμα 3: Το Υπουργείο ανακοινώνει τρεις προσλήψεις για μια συγκεκριμένη ειδικότητα: έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Μαγνησίας, έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον νομό Χανίων και έναν αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου στον νομό Αχαΐας.

Το σύστημα του Υπουργείου ενεργοποιείται και ο αλγόριθμος τρέχει από τον αναπληρωτή με τα περισσοτερα μόρια προς τον αναπληρωτή με τα λιγότερα μόρια.

Ο αναπληρωτής με τα περισσότερα μόρια (αναπληρωτής-1) έχει δηλώσει τον νομό Αχαΐας για πλήρες ωράριο αλλά δεν έχει δηλώσει τον νομό Χανίων ούτε τον νομό Μαγνησίας.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος πηγαίνει στον επόμενο αναπληρωτή (εκείνον που έχει τα αμέσως λιγότερα μόρια: αναπληρωτής-2) και εξετάζει αν έχει δηλώσει κάποιον από τους τρεις νομούς (Μαγνησίας ή Χανίων για πλήρες ωράριο, Αχαΐας για μειωμένο ωράριο).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online