Πρόβλεψη ποινών για τη μη συμμετοχή στην αξιολόγηση (εγκύκλιος)

Εγκύκλιος που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Κόπτσης αναφέρεται στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο παρακάτω.

“Η αξιολόγηση (εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών) αποτελεί μια διαδικασία εκπαιδευτικής ανατροφοδότησης προς το συμφέρον πρωτίστως των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, εν γένει. Και τούτο διότι η συμμετοχή στην ως άνω διαδικασία στοχεύει στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και έχει βελτιωτικό χαρακτήρα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους με αριθμό 4692/2020 (Α’ 111) και 4823/2021 (Α’ 136) νόμους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online