Προσλήψεις αναπληρωτών 2019-20 αναλυτικά

Δείτε παρακάτω τις προσλήψεις αναπληρωτών του σχολικού έτους 2019-20 ανά ημερομηνία πρόσληψης:

05-09-19 Πρόσληψη 16.191 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια.

05-09-19 Πρόσληψη εκπαιδευτικών Κλάδων Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

α) 1688 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) 866 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, στην ΕΑΕ.

γ) 1719 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων.

δ) 14 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Αυλώνα.

ε) 80 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ στα ΚΕΣΥ.

18-09-2019: Πρόσληψη 33 εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου για το σχολικό έτος 2019-20 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

28-09-19 Πρόσληψη 3.015 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

28-09-19 Πρόσληψη 2.372 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

02-10-2019: Πρόσληψη 37 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73.

10-10-2019: 6 προσλήψεις εκπαιδευτικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

11-10-2019: Πρόσληψη 305 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση.

11-10-2019: Πρόσληψη 306 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6-11-2019: Πρόσληψη 2.573 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση.

6-11-2019: Προσλήψεις 3.737 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020.

26-11-2019 Πρόσληψη 514 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση – Γενική Εκπαίδευση ως προσ. αναπληρωτών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για το σχ. έτος 2019-2020.

26-11-2019 Πρόσληψη 376 εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

06-12-19 Πρόσληψη 479 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση.

06-12-19 Πρόσληψη 853 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

13-01-20 Πρόσληψη 380 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’).

13-01-20 Πρόσληψη 174 εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 86 του ν.4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’).

27-01-20 Πρόσληψη 756 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

14-02-20 Πρόσληψη 273 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

14-02-20 Πρόσληψη 403 εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 86 του ν.4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’).

28-02-20 Πρόσληψη 411 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

28-02-20 Πρόσληψη 803 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...