Προσλήψεις 27 αναπληρωτών στα εκκλησιαστικά σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωση την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2020-2021, 27 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων
ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης τοποθέτησης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 16/09/2020 έως και 18/09 /2020, και να προσφέρουν υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...