Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τα Χριστούγεννα (ΦΕΚ)

Κάθε χρόνο υπάρχει η συζητήση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για το αν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ανοίγουν στις 7 ή στις 8 Ιανουαρίου (δείτε σχετικά ΕΔΩ).

Σε διευκρινιστικό έγγραφο που κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 5-12-14 (Αρ.Πρωτ. Φ.7/953/198483/Δ1/05-12-2014/ΥΠΑΙΘ) αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ : «Διακοπές Χριστουγέννων»

Ύστερα από ερωτήματα που δέχεται η Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Σύμφωνα με τα άρθρα 4, §§ 1.δ των Π.Δ 200 & 201 /1998 (ΦΕΚ 161Α), τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων).

Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Σύμφωνα με το άρθρο 2, § 1α του Π.Δ 104/1979 (Α΄23) και την § 1α του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α (Β΄1286), τα Γυμνάσια, τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων).

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 200 στο ΦΕΚ 161/Α/13-7-98) αναφέρει τα εξής:

Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν:

 • α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές.
 • β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή).
 • γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδ. προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
 • δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουάριου (διακοπές Χριστουγέννων).
 • ε. Την 30η Ιανουάριου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής,
 • στ. Την Καθαρή Δευτέρα.
 • ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή).
 • η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)
 • θ. Την 1η Μαΐου.
 • ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος.
 • ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές).
 • ιβ. Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του νηπιαγωγείου και της τοπικής εθνικής εορτής.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 201 στο ΦΕΚ 161/Α/13-7-98) αναφέρει τα εξής:

Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν:

 • α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές.
 • β. Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή).
 • γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση, σε όλα τα σχολεία μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδ. προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.
 • δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουάριου (διακοπές Χριστουγέννων).
 • ε. Την 30η Ιανουάριου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουάριου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.
 • στ. Την Καθαρή Δευτέρα.
 • ζ. Την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή).
 • η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Δια- καινησίμου (διακοπές Πάσχα).
 • θ. Την 1η Μαΐου.
 • ι. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος
 • ια. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές).
 • ιβ. Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και της τοπικής εθνικής εορτής.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 104 στο ΦΕΚ 23/Α/7-5-79 αναφέρει τα εξής:

Διακοπαί-Αργίαι

1. Διδασκαλία μαθημάτων δέν διεξάγεται καί εξετάσεις δέν διενεργούνται κατά τάς ακολούθους χρονικάς περιόδους του σχολικού έτους, καλουμένας διακοπάς:

 • α) Διακοπαί Χριστουγέννων, από 24ης Δεκεμβρίου μέχρι καί τής 7ης Ιανουάριου.
 • β) Διακοπαί Πάσχα, από τής Μεγάλης Δευτέρας μέχρι τής Κυριακής του Θωμά.
 • γ) Θεριναί διακοπαί, από τής 1ης Ιουλίου μέχρι καί τής 31ης Αυγούστου, επιφυλασσομένων τών διατάξεων τής παρ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος ΙΙ.Δ/τος.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 80033/Γ2 στο ΦΕΚ 1286/Β/12-9-06 αναφέρει τα εξής:

Διακοπές − Αργίες μαθητών − Σχολικές εορτές

1. Διδασκαλία μαθημάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:

α) Διακοπές Χριστουγέννων από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.

β) Διακοπές Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

γ) Θερινές διακοπές από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και άλλων διατάξεων για τις παρατάσεις του διδακτικού έτους.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ΦΕΚ παρακάτω.

ΦΕΚ 161/Α/13-7-98

ΦΕΚ 23/Α/7-5-79

ΦΕΚ 1286/Β/12-9-06

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online