Οργανικές θέσεις ΕΑΕ κοινών ειδικοτήτων

Ανακοινωση του Συντονιστικού Κοινών Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ σχετικά με την κατανομή των διορισμών στην Ειδική Αγωγή και τις κοινές ειδικότητες

Λίγο πριν την ανακοίνωση της κατανομής των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει ακόμη προβεί στην ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ06.ΕΑΕ Αγγλικής, ΠΕ08.ΕΑΕ Καλλιτεχνικών, ΠΕ11.ΕΑΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ86.ΕΑΕ Πληροφορικής, ΠΕ91.ΕΑΕ Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ79.ΕΑΕ & ΤΕ16.ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης).

Ανησυχούμε βαθιά, καθώς στην περίπτωση που οι διορισμοί στις παραπάνω ειδικότητες γίνουν με βάση τα υπάρχοντα οργανικά κενά και όχι αναλογικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών των προηγούμενων χρόνων, τότε αυτοί θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και δεν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Θεωρούμε ότι η μη ίδρυση οργανικών θέσεων στις κοινές ειδικότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο συνεπακόλουθος περιορισμένος αριθμός μόνιμων διορισμών σε αυτούς τους κλάδους, αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή αλλοίωση του χάρτη των προσλήψεων αναπληρωτών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ειδική Αγωγή.

Συνιστά επίσης, μια σαφώς διακριτική και άνιση μεταχείριση εις βάρος συγκεκριμένων κλάδων εκπαιδευτικών.

Για την όσο κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών της Ειδικής Αγωγής, ζητούμε η κατανομή των διορισμών να ακολουθεί τη δίκαιη αναλογία των διαφόρων κλάδων στις προσλήψεις των αναπληρωτών.

Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο θα κρατήσει αμερόληπτη στάση, ώστε να ικανοποιήσει τις πολύπλευρες ανάγκες των μαθητών μας, όσο και το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών στη μόνιμη εργασία.

Θεωρούμε συνεπώς απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ΣΜΕΑ, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στις απαιτήσεις της ειδικής αγωγής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online