Όχι στα οικονομικά κίνητρα, ναι στη διπλή μοριοδότηση των δυσπρόσιτων

Ανοικτή επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε ο υπό σύσταση Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δυσπροσίτων (ΠΣΑΕΔ). Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω.

Οι αποστολείς της παρούσας επιστολής συγκαταλέγονται στο πλήθος των 20.000 και πλέον ανθρώπων που κατά την τελευταία δεκαετία επέλεξαν κι επιλέγουν να στηρίξουν έναν από τους πιο νευραλγικούς πυλώνες της κοινωνίας μας, το δημόσιο σχολείο.

Ένα σχολείο που με τη σειρά του στηρίζεται κι ανατροφοδοτείται διαχρονικά από την πολιτεία, η οποία μέσα σε μια εκτεταμένη όσο ποτέ δημοσιονομική ύφεση πασχίζει να διατηρήσει στο ακέραιο τις αξίες της, τα ήθη της και την ηθική της.

Μεταξύ αυτών λοιπόν των εκπαιδευτικών, εκείνοι όσοι υπηρέτησαν ή/ και υπηρετούν σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες θα επιθυμούσαν να λάβετε γνώση μιας αδικίας, η οποία εδώ και έναν περίπου χρόνο εκκρεμεί σε βάρος τους και η οποία επίκειται να παγιωθεί, εάν παραμείνει σε ισχύ ως έχει το ενιαίο σύστημα πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως ψηφίστηκε από την απελθούσα κυβέρνηση και τον Υπουργό κ. Γαβρόγλου.

Αναλυτικότερα, η επιλογή της θητείας των εκπαιδευτικών σε δυσπρόσιτες ή/ και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, από το 2014 μέχρι και την ψήφιση του τρέχοντος νόμου, πραγματοποιούταν με αποκλειστικό γνώμονα το νόμο 3848/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με την προσθήκη της παραγράφου 5Α (όπως προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4283/2014, ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014).

Η εν λόγω προσθήκη διέκρινε τα εγχώρια σχολεία σε α) δυσπρόσιτα (κατηγορίας Α έως Η) και β) σε δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα (κατηγορίας Θ και Ι).

Η δεύτερη ομάδα σχολείων προβλεπόταν να διπλασιάζει τα μόρια προϋπηρεσίας λόγω δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για τους ενιαίους πίνακες πρόσληψης εξίσου αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ η πρώτη ομάδα σχολείων διπλασίαζε τα μόρια προϋπηρεσίας μόνο για τους πίνακες από όπου θα προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές.

Ωστόσο, το ΦΕΚ που αναμοριοδότησε τα σχολεία το καλοκαίρι του 2018 (ΦΕΚ (3941Β/2018, Υπουργική Απόφαση 133529/ΓΔ4/7-8-2018) επεξέτεινε το χαρακτηρισμό των εκάστοτε σχολικών μονάδων της ελληνικής επικράτειας ως δυσπρόσιτων, εντάσσοντας τες στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Αυτές οι κατηγορίες συμπεριέλαβαν αρκετές σχολικές μονάδες που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν στην κλίμακα από Α έως Θ, αποδίδοντας τους δηλαδή μεγαλύτερη αξιολογική βαρύτητα ως «δυσπροσίτων».

Ταυτόχρονα, όμως, δεν έγινε ρητή ή έστω έμμεση αναφορά στη μοριοδότηση που θα είχαν αυτά τα σχολεία, συνιστώντας ανακολουθία των πράξεων του νομοθέτη, κενό νομικής μέριμνας για ζητήματα που διευθετούνταν κατά το παρελθόν και μέχρι τον μέχρι πρότινος ισχύοντα νόμο 3848/2010 (παρ. 5Α) και εντέλει προφανή ζημία σε βάρος όσων επέλεξαν να υπηρετήσουν σε τέτοιες σχολικές μονάδες.

Στην ίδια κατεύθυνση, με τροπολογία που εισήχθη το Νοέμβριο του 2018, προβλέφθηκε ο διπλασιασμός των μορίων λόγω συνθηκών διαβίωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών έπειτα από θητεία τους στις ανωτέρω σχολικές μονάδες, γεγονός που δε συμπεριέλαβε και τους αναπληρωτές συναδέλφους τους, παρά την καθ’ όλα ισχύ του νόμου 3848/2010 (παρ. 5Α).

Στη συγκεκριμένη τροπολογία, παρελήφθη η όποια αναφορά στο αντίκρισμα της υπηρεσίας αναπληρωτών στα σχολεία αυτά. Ακόμη, όσον αφορά τον προκείμενο διπλασιασμό της πραγματικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, κατά τη σύνταξη της τροπολογίας χρησιμοποιήθηκαν οι όροι «δυσπρόσιτα» και «απομακρυσμένα σχολεία» ως ταυτόσημοι για τις σχολικές μονάδες κατηγορίας Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Επιπλέον, μόνο για τους μόνιμους συναδέλφους, με την τροπολογία εισήχθη μεταβατική περίοδος εφαρμογής των συστηνόμενών της διατάξεων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, διατηρώντας τον ως άνω διπλασιασμό της μοριοδότησης για τη φετινή χρονιά.

Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε η αναδρομική ισχύς της διπλής μοριοδότησης για τη διανυθείσα προϋπηρεσία στις εν προκειμένω σχολικές μονάδες έως και σήμερα.

Το αποτέλεσμα αυτών; Τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020, αθρόες ήταν οι μη αναλήψεις προϋπηρεσίας και οι παραιτήσεις και στις δύο βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Συνάδελφοι δικαίως αρνήθηκαν να εκτεθούν στις πλέον ακραίες εργασιακές συνθήκες δίχως το παραμικρό αντίκρισμα, σχολεία κλειστά, τοπικές κοινωνίες ανάστατες, απεγνωσμένοι γονείς, τάξεις που ρημάζουν άδειες, μαθητές στο σπίτι αντί για το σχολείο.

Τίποτα που να παραπέμπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.

Δε θα ήταν πρέπον, λοιπόν, να υπάρξει πρόνοια μοριοδότησης ΚΑΙ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που επέλεξαν να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτες ή/ και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, καθόσον η αιτούμενη μέριμνα έχει ήδη συμπεριληφθεί στην κείμενη νομοθεσία μόνο για τους μόνιμους συναδέλφους τους;

Δεν προκύπτει οπωσδήποτε ασυνέχεια, αφερεγγυότητα και έλλειμμα στην πρόνοια του νομοθέτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που διάλεξαν, διαλέγουν ή θα διαλέξουν να θητεύσουν στις σχολικές μονάδες αυτές, που διέπονται εκ των πραγμάτων από ιδιότυπα γνωρίσματα, σε σχέση με τις υπόλοιπες της χώρας μας;

Ποιο το έρεισμα που δίνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να εργαστούν σε δυσπρόσιτες ή/ και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, σε σύγκριση με το ανάλογο κίνητρο που παρέχεται στους μόνιμους και τους εκάστοτε νεοδιόριστους;

Γιατί να μη μοριοδοτηθεί αναδρομικά η θητεία όσων αναπληρωτών επέλεξαν να αφιερώσουν κομμάτι της εργασιακής τους σταδιοδρομίας σε σχολεία τέτοιου χαρακτήρα;

Ποια νομική βάση έχει η αναδρομική αφαίρεση της μοριοδότησής τους; Η διπλή μοριοδότηση μονίμων και αναπληρωτών δεν επέδιδε καρπούς από το 2014 έως και πέρυσι; Όλα τα παραμεθόρια σχολεία ήταν επανδρωμένα το συντομότερο δυνατόν!

Θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο κώλυμα η ένταξη της διπλής μοριοδότησης της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες ή/και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες και για μόνιμους διορισμούς αλλά και για την άντληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεδομένου του ότι ήδη έχει εμπλακεί το ΑΣΕΠ σε αμφότερες τις προσλήψεις, ενώ προϋπάρχει και η αντίστοιχη νομική βάση που προέβλεπε ρητά το ζητούμενο αυτό;

Ενέχουν σοβαρότητα και ρεαλισμό προτάσεις όσων μιλούν για επιπλέον οικονομικά κίνητρα στους αναπληρωτές παραμεθόριων περιοχών, από τη στιγμή που η δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα που διακυβεύεται και αποτελεί αντικείμενο αυστηρής, κοπιώδους διαπραγμάτευσης;

Δεν προβληματίζει τους συναδέλφους σε όλη την ελληνική επικράτεια το ζήτημα της στέγασης των αναπληρωτών; Ακόμη και η Αθήνα ταλανίζεται από δυσβάσταχτα ενοίκια! Όσοι επινόησαν το εύρημα της επιπλέον χρηματοδότησης των απομακρυσμένων εκπαιδευτικών θεωρούν ότι τετραγώνισαν τον κύκλο;

Ή μήπως τέτοιες φωνές προτάσσουν το ανέφικτο για να μην προβληθεί επιτέλους το εφικτό; Όσοι καταφέρονται στη διπλή μοριοδότηση έχουν υπηρετήσει έστω και μία διδακτική ώρα στα σχολεία της εσχατιάς; Ή μιλούν εκ του ασφαλούς;

Ή, ακόμα χειρότερα, θέλουν να προσελκύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όχλο κατά των παραμεθόριων σχολείων, σε βάρος μιας εκ των πραγμάτων αδύναμης μειοψηφίας, αυτής των απομονωμένων μαθητών; Είναι μακράν ασφαλέστερο να υπηρετείς τη μαζική ελίτ των αστικών κέντρων από το να τεθείς στην ουσία των πραγμάτων όπως συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας και να συμμεριστείς την αλήθεια.

Εντέλει, ποιους θα εξυπηρετήσει η παντελής έλλειψη αναφοράς στην υπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία, στον τωρινό νόμο πρόσληψης μονίμων και αναπληρωτών; Θα εξυπηρετήσει μήπως τους ίδιους τους μαθητές, που οπωσδήποτε δεν υποστηρίζονται πια με τον ίδιο άμεσο τρόπο και στις πιο απρόσιτες περιοχές της Ελλάδας;

Οι μαθητές μας δεν έχουν πλέον καν εκπαιδευτικούς, καθότι όλοι είναι καταρχήν απρόθυμοι να εργοδοτηθούν εκεί, δεν παρουσιάζονται ή παραιτούνται!

Ούτε οι συνάδελφοι μηδενικής προϋπηρεσίας δέχτηκαν να εργαστούν στα απομακρυσμένα σχολεία, ήξεραν ότι δε θα είχαν καμία αναγνώριση, ασχέτως αν αυτή ενείχε τον χρηματικό παράγοντα.

Ωφελεί άραγε ένα χρηματικό κίνητρο όταν δεν υπάρχει ρεύμα, θέρμανση, νερό, ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, συγκοινωνία;

Θα εξυπηρετήσει αυτή η αμεριμνησία μήπως τις προσδοκίες των γονέων των παιδιών, που απογοητεύονται καθώς τα σχολεία της γειτονιάς τους δεν στελεχώνονται καν;

Τέλος, η παράλειψη της απερχόμενης διοίκησης του Υπουργείου θα εξυπηρετήσει τις θυσίες, τους κόπους και τους αγώνες όσων επέλεξαν να διαφυλάξουν Θερμοπύλες με κάθε προσωπικό και επαγγελματικό κόστος, και εν μία νυκτί αντικρίζουν το κεκτημένο τους να έχει εξανεμιστεί, εφόσον αγνοούνται από τις προθέσεις του νομοθέτη;

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών με υπηρεσία σε δυσπρόσιτα ή/ και απομακρυσμένα σχολεία, είτε ως μελλοντικών αναπληρωτών είτε ως μονίμων δε θα μπορούσε να έχει θέση στο νόμο, ο οποίος ούτως ή άλλως προβλέπει έναν ενιαίο πίνακα άντλησης και των δύο;

Ενδεχομένως τα ερωτήματα να φαίνονται ρητορικά, και γι’ αυτά ήδη εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες επίκεινται.

Ωστόσο, το δίκαιο οφείλει να εκφράζεται συνολικά και συλλογικά από όλες τις ακρώρειες της χώρας, νησιωτικές και ορεινές, από όσους βρίσκονται στα αποσπέλαστα σύνορα και τις εσχατιές της και πηγάζουν από έννομα δικαιώματα και την αγανάκτηση των εκφραστών τους.

Τα παραπάνω υποβάλλονται στην αντίληψη κάθε ευσυνείδητου πολίτη, με επίκληση στο αίσθημα του δικαίου, του ευλόγου, του λογικού, του νομιμόφρονος και του θεμιτού.

Πλήθος νησιωτικών και ακριτικών ηπειρωτικών περιοχών έχει ήδη συστρατευτεί με το αίτημά μας, σύλλογοι διδασκόντων (μονίμων και αναπληρωτών) και δημοτικά συμβούλια έχουν συντάξει ψηφίσματα τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, εγείρονται καίρια ζητήματα αποκατάστασης και ανταποδοτικής στήριξης εκείνων όσων με τη σειρά τους ήδη στήριξαν και στηρίζουν το σχολείο μας, τα παιδιά μας, την παιδεία μας, το μέλλον μας. Και είναι ώρα συναίνεσης και ευθύνης.

Με αίσθημα ευθύνης,

Ο υπό σύσταση Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δυσπροσίτων (ΠΣΑΕΔ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online