Νέο ΦΕΚ για τη 2ΓΕ/2019 (5/τ. ΑΣΕΠ/26-2-20)

Στο ΦΕΚ με τίτλο ” Τροποποίηση της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  46/24.12.2019 (τ. ΑΣΕΠ)” αναφέρεται το εξής:

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ΄ αριθμ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46/24.12.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. ως εξής:

Στη σελίδα 1122 του ανωτέρω ΦΕΚ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, η παράγραφος: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αντικαθίσταται στο ορθό: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Πηγή Εθνικό Τυπογραφείο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...