Να αρθεί το όριο των 300 μαθητών στα τμήματα ένταξης

Επιστολή παρέμβασηςτου Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ) προς το υπουργείο Παιδείας

Αξιότιμες Κυρίες Κεραμέως, Ζαχαράκη και Γκίκα,

Οι οργανικές θέσεις σε όλες τις δομές ειδικής αγωγής, διασφαλίζουν τη συνέχεια και σταθερότητα που απαιτείται για την βέλτιστη εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και καθορίζουν τον τρόπο κάλυψης των αναγκών από εκπαιδευτικό προσωπικό.

Παρόλα αυτά, στην τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα για την σύσταση οργανικών θέσεων στα τμήματα ένταξης της Δευτεροβάθμιας, εντοπίζονται σοβαρές αστοχίες που πρέπει να επιλυθούν άμεσα και οπωσδήποτε πριν την εφαρμογή της.

Τα ζητήματα που προκύπτουν αφορούν κυρίως στα όρια που τίθενται για τη σύσταση των οργανικών θέσεων ανά κλάδο, τα οποία αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων ένταξης αλλά και αδικίες στην κατανομή των θέσεων για τις ειδικότητες που υπηρετούν τις δομές αυτές.

Θεωρούμε ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την σύσταση οργανικών θέσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των τμημάτων ένταξης με μόνιμο αλλά και έκτακτο προσωπικό (αναπληρωτές), είναι η εφαρμογή των ποσοστών προσλήψεων αναπληρωτών των 3 τελευταίων ετών ανά κλάδο και ειδικότητα.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής ζητά:

1) Να αρθεί το όριο των 300 μαθητών που αποκλείει τον διορισμό ή την πρόσληψη εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 από πολλά σχολεία, δεδομένου ότι σε αρκετές σχολικές μονάδες, κυρίως της επαρχίας, το μαθητικό δυναμικό είναι αρκετά χαμηλότερο.

2) Να προβλέπεται η σύσταση και δεύτερης οργανικής θέσης στην ίδια σχολική μονάδα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02, εφόσον οι ώρες των φιλολογικών μαθημάτων καλύπτουν τουλάχιστον το ½ των συνολικών ωρών φοίτησης των μαθητριών/μαθητών στα τμήματα ένταξης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online