Μέχρι 18-3-20 κλειστά σχολεία/πανεπιστήμια Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε σήμερα 8-3-20 σε ΦΕΚ (725/Β/8.3.2020) απόφαση για αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου ως 18-3-20. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά:

Απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, εξαιρουμένων των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των φοιτητικών εστιών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 6.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online