Λίστα διορισθέντων Ειδικής Αγωγής στο ΥΠΑΙΘ προς υπογραφή

Ενημερωτικό του αιρετού του ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια για τους διορισμούς Εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Οι πίνακες για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό “έτρεξαν” και τα ονόματα των διορισθέντων βρίσκονται στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς υπογραφή.

Αυτό σημαίνει πως πιθανά και σήμερα να κοινοποιηθεί η Απόφαση για τους διορισθέντες εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται πως οι νεοδιορισθέντες τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση διορισμού στην ΕΑΕ επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην ΕΑΕ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...