Κώλυμα συμμετοχής δημοσίων υπαλλήλων σε προκηρύξεις

Ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο ΣΕΕΠΕΑ Ηπείρου Λάππα Μάκη

Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 18 του Νόμου 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.

 Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα σαφής και απαγορεύει τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (προκηρύξεις) αν δεν έχουν συμπληρωθεί πέντε έτη από το διορισμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online