Κορδής: η αναγκαιότητα μαζικών μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών είναι προφανής

Ενημέρωση του Αιρετού ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή σχετικά με την ηλικιακή κατανομή μόνιμων εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια παλαιότερων ενημερωτικών για την εικόνα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας παραθέτω κάποια νεώτερα στοιχεία:

Με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια είναι 64.282. Μαζί με τους 7.702 αναπληρωτές ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων ανέρχεται σε  71.984 εκπαιδευτικούς.

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθοι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜ. ΕΚΠ/ΚΩΝΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕ0130154,66%
ΠΕ021595124,66%
ΠΕ03650210,05%
ΠΕ04.0139816,15%
ΠΕ04.0217172,65%
ΠΕ04.0410621,64%
ΠΕ0516912,61%
ΠΕ0637935,86%
ΠΕ0713292,05%
ΠΕ1143546,73%
ΠΕ7814892,31%
ΠΕ79.0116252,51%
ΠΕ8028284,37%
ΠΕ8218192,81%
ΠΕ8311501,77%
ΠΕ8652548,12%
ΠΕ8712141,87%

Η ηλικιακή κατανομή των 15.951 ΠΕ02-Φιλόλογοι είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952140,08%
1953220,13%
1954 -19562791,74%
1957-19599395,88%
1960-1962201012,60%
1963-1965264916,60%
1966-1968371423,28%
1969-1971208213,05%
1972-1974170410,68%
1975-197713638,54%
1978-19807964,99%
1981-19833031,89%
1984-1986550,34%
1987-198910.006%

Το 52,5% των μόνιμων φιλολόγων έχει ηλικίες από 51-59 ετών. Σχεδόν 1 στους 4 έχει ηλικία 51-53 ετών. Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 867 ΠΕ02 δηλαδή ποσοστό 5,4%!

Η ηλικιακή κατανομή των 6.502 ΠΕ03-Μαθηματικοί είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952570,87%
19531071,64%
1954 -195688813,65%
1957-1959117718,10%
1960-196296514,84%
1963-196580712,41%
1966-196882812,73%
1969-19716009,22%
1972-19744446,82%
1975-19773575,49%
1978-19801782,73%
1981-1983640,98%
1984-1986100,15%

Το 46,5% των μόνιμων μαθηματικών έχει ηλικίες από 59-65 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 185 ΠΕ03 δηλαδή το 2,8% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 5.057 ΠΕ03 δηλαδή το 77,7% των μόνιμων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 7.422 ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών (συνολικά) είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952430,57%
1953771,03%
1954 -19566789,13%
1957-1959125816,94%
1960-1962132417,83%
1963-196583311,22%
1966-196896513,00%
1969-197183711,27%
1972-19745727,70%
1975-19774736,37%
1978-19802373,19%
1981-19831021,37%
1984-1986110,14%
1992-199320.02%

Το 46% των μόνιμων ΠΕ04 έχει ηλικίες από 56-65 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 246 ΠΕ04 δηλαδή το 3,3% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 5.481 ΠΕ04 δηλαδή το 73,8% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 5.254 ΠΕ86-Πληροφορικής  είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
195250,09%
195360.11%
1954 -1956641,21%
1957-19591863,54%
1960-19623757,13%
1963-196553910,25%
1966-196874214,12%
1969-197182515,70%
1972-197485016.17%
1975-197785816,33%
1978-198061111,62%
1981-19831883,57%
1984-198650,09%

Σχεδόν 1 στους 4 ΠΕ86 έχει ηλικίες από 51-56 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 573 ΠΕ86 δηλαδή το 10,9% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 2.212 ΠΕ86 δηλαδή το 42,1% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 4.354 ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
195250,11%
195340,09%
1954 -1956511,17%
1957-19593798,70%
1960-196275717,38%
1963-1965118627,23%
1966-196894421,68%
1969-197151711,87%
1972-19742796,40%
1975-19771573,60%
1978-1980551,26%
1981-1983120,27%
1984-198610,02%

Το 49% των μονίμων ΠΕ11 έχει ηλικίες από 51-56 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 46 ΠΕ11 δηλαδή το 1,05% των μόνιμων εκπαιδευτικών!

Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 3.515 ΠΕ11 δηλαδή το 80,7% των μονίμων εκπαιδευτικών! Η συνολική κατανομή των μονίμων εκπαιδευτικών ανά περιφέρεια είναι η ακόλουθη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΡ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΤΤΙΚΗ1915029,60%
ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ1117617,27%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ47807,39%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ46627,20%
ΚΡΗΤΗ41116,35%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ27764,31%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8591,33%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ16202,52%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ33795,25%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ31554,90%
ΗΠΕΙΡΟΣ23553,66%
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ21743,38%
ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚ33595,22%

Η ηλικιακή κατανομή των 19.150 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Αττικής είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952780,40%
19531210,63%
1954 -195610435,44%
1957-1959221311,55%
1960-1962298715,59%
1963-1965339717,73%
1966-1968326317,03%
1969-1971214611,20%
1972-197416488,60%
1975-197712496,52%
1978-19807043,67%
1981-19832511,31%
1984-1986420,21%
199610,005%

Το 50% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Αττικής έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 727 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 3,79% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 11.176 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952230,20%
1953490,43%
1954 -19564994,46%
1957-1959114210,21%
1960-1962168515,07%
1963-1965193517,31%
1966-1968189216,92%
1969-1971136612,22%
1972-1974115110,29%
1975-19778377,48%
1978-19804273,82%
1981-19831441,28%
1984-1986240,21%

Το 49,3% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 419 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 3,74% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών

Η ηλικιακή κατανομή των 4.780 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
195290,18%
1953150,31%
1954 -19561954,07%
1957-195952811,04%
1960-196275415,77%
1963-196590618,95%
1966-196882417,23%
1969-197160012,55%
1972-19744609,62%
1975-19772986,23%
1978-19801382,88%
1981-1983440,92%
1984-198670,14%

Σχεδόν το 52% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 129 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 2,69% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!
Η ηλικιακή κατανομή των 4.662 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952130,27%
1953140,30%
1954 -19561823,90%
1957-19593677,87%
1960-196265213,98%
1963-196580117,18%
1966-196878816,90%
1969-197163913,70%
1972-197449510,61%
1975-19773938,42%
1978-19802264,84%
1981-1983751,60%
1984-1987150,32%

Το 48% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 223 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 4,78% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 4.111 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
195250,12%
1953130,31%
1954 -19561373,33%
1957-19593007,29%
1960-196244710,87%
1963-196555613,52%
1966-196870017,02%
1969-197153813,08%
1972-197448811,87%
1975-197747511,55%
1978-19803017,32%
1981-19831232,99%
1984-1987260,63%

Το 41,4% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κρήτης έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 346 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 8,41% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Στις υπόλοιπες περιφέρειες από 40 ετών και κάτω στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη είναι 196 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 5,69%, στο Βόρειο Αιγαίο 178 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 11,35% των μόνιμων, στη Δυτική Μακεδονία 114 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 5,24% των μόνιμων, στην Ήπειρο 143 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 6,07% των μόνιμων, στα Ιόνια Νησιά 158 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 9,75% των μόνιμων, στο Νότιο Αιγαίο 316 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 13,88% των μόνιμων, στην Πελοπόννησο 242 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 7,16% των μόνιμων, στη Στερεά Ελλάδα 226 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 6,84% των μόνιμων.

Στην Αττική το 3,79% των μόνιμων είναι από 40 ετών και κάτω, στην Κεντρική Μακεδονία το 3,74%, στη Θεσσαλία το 2,69%, στη Δυτική Ελλάδα το 4,78% και στην Κρήτη το 8,41%.

Οι 5 μεγαλύτερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η Α΄ Αθήνας με 6,40% των μόνιμων και ακολουθούν η Δυτική Θεσσαλονίκη με 4,88%, ο Πειραιάς με 4,84%, η Γ΄ Αθήνας με 4,62% και η Ανατολική Θεσσαλονίκη με 4,4% των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η ηλικιακή κατανομή των 4.115 εκπαιδευτικών της  ΔΔΕ Α΄ Αθήνας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952150,36%
1953511,23%
1954 -19562706,56%
1957-195952512,75%
1960-196270317,08%
1963-196570917,22%
1966-196865715,96%
1969-197142110,23%
1972-19743227,82%
1975-19772496,05%
1978-19801343,25%
1981-1983481.16%
1984-198690,21%

Η ηλικιακή κατανομή των 3.137 εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Β΄ Θεσσαλονίκης  είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
195220,06%
1953140,44%
1954 -19561354,30%
1957-195931910,16%
1960-196249715,84%
1963-196557818,42%
1966-196852116,60%
1969-197138612,30%
1972-19743079,78%
1975-19772327,39%
1978-19801063,37%
1981-1983300,95%
1984-198690,28%

Η ηλικιακή κατανομή των 2.974 εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΣΟΣΤΟ
1952130,43%
1953140,47%
1954 -19561484,97%
1957-195936512,27%
1960-196251217,21%
1963-196554718,39%
1966-196855218,56%
1969-197130710,32%
1972-19742388,00%
1975-19771635,48%
1978-1980782,62%
1981-1983321,07%
1984-198540,13%

Στις τρείς αυτές μεγάλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 330 δηλαδή το 3,22% των υπηρετούντων και οι  εκπαιδευτικοί από 60 ετών και πάνω είναι 1871 δηλαδή το 18,29% των μονίμων υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Από τους 64.282 μόνιμους εκπαιδευτικούς οι 4.011 είναι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, οι 29 είναι αποσπασμένοι στο  εξωτερικό, οι 373 ανήκουν στην έδρα του ΠΥΣΔΕ λόγω μη τοποθέτησης, οι 56.218 είναι οργανικά τοποθετημένοι, οι 312 είναι οργανικά από αμοιβαία μετάθεση, οι 3075 είναι οργανικά από άρση υπεραριθμίας και οι 14 είναι οργανικά σε Τμήμα Ένταξης.

Παράλληλα υπηρετούν 62 εκπαιδευτικοί ως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Υπενθυμίζουμε ότι στο σύνολο των μόνιμων εκπαιδευτικών από 50 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες από το 1969 και προγενέστερα είναι 42.672 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 72,68% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Η πλειονότητα των μόνιμων εκπαιδευτικών είναι οι γεννηθέντες μεταξύ 1963-1968 που είναι 21.441 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 33,35% των μονίμων εκπαιδευτικών.

Συνεπώς το 1/3 των εκπαιδευτικών είναι σε ηλικίες από 51-56 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι 3.438 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 5,34% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Από 35 ετών και κάτω είναι μόλις 191 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 0,29% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών! Από 60 ετών και πάνω είναι 9454 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 14,70% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι περισσότεροι είναι οι γεννηθέντες το 1966 (3.919 εκπαιδευτικοί ποσοστό 6,09%), ακολουθούν οι γεννηθέντες το 1965 (3.794 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,90%), οι γεννηθέντες το 1964 (3.715 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,77%) και τέλος οι γεννηθέντες το 1967 (3.701 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,75%).

Συνεπώς οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ηλικία από 53-54 ετών είναι  το 12% των υπηρετούντων! Είναι προφανές ότι η χρόνια αδιοριστία και οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται μέχρι και τα 67 έτη, θα επιβαρύνουν συνεχώς τα μεγέθη αυτά!

Με τα δεδομένα αυτά πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν – πλέον – σχεδόν 50 χρόνια διαφορά ηλικίας με τους μαθητές τους! Παρότι η παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία, που συσσωρεύεται στους «παλιούς» καθηγητές είναι εξαιρετικής σημασίας για το εκπαιδευτικό σύστημα, μια τόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας θα δυσχεράνει πολύ την επικοινωνία με τους μαθητές και την κατανόηση της ψυχικής τους ιδιομορφίας.

Οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας και με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι αυτοί που απειλούνται περισσότερο από το «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης» (burnout) και θεωρείται βέβαιο ότι η αύξηση της μέσης ηλικίας των εκπαιδευτικών θα αυξήσει το ποσοστό όσων πάσχουν από burnout και άρα θα μειώσει την αποδοτικότητά τους, με προφανείς συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος!

Είναι προφανές ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, αποτελούν και συνθήκες μάθησης των μαθητών μας! Με τα τωρινά ασφαλιστικά και ηλικιακά δεδομένα σε περίπου 15 χρόνια θα υπάρξουν δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί που θα συνταξιοδοτηθούν μαζικά!

Η αναγκαιότητα μαζικών μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, με δεδομένο ότι τη φετινή χρονιά θα εργαστούν πάνω από 35.000 αναπληρωτές είναι προφανής και ζωογόνος για όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα!


Προσλήψεις αναπληρωτών

Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών, αναμένεται η εγκριτική απόφαση για τις νέες πιστώσεις από το ΠΔΕ. Δεν είναι σίγουρο ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας για να προχωρήσουμε σε προσλήψεις την Παρασκευή 1 Νοέμβρη ή στις αρχές της επόμενης βδομάδας.

Μετά και τις τελευταίες ενημερώσεις από Αιρετούς και ΕΛΜΕ τα κενά στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, ξεπερνούν τις 2700! Το Υπουργείο Παιδείας αναζητά «μαγικές» λύσεις οι οποίες όμως δεν μπορούν να κρύψουν το πρόβλημα!

Το κλείσιμο τμημάτων Μαθητείας, οι εντολές για τμήματα 27 μαθητών, οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων και η πρόθεση(;) μετακίνησης «πλεοναζόντων» από νησί σε νησί(!), το μόνο που θα πετύχουν είναι να δημιουργήσουν σοβαρές αρνητικές παρενέργειες στην εκπαιδευτική κοινότητα κάθε περιοχής!

Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν – άμεσα – όλοι οι εμπλεκόμενοι!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online