Επιστολή σχετικά με τις οργανικές θέσεις τμημάτων ένταξης

Επιστολή αναπληρωτών μαθηματικών ΕΑΕ σχετικά με τις οργανικές θέσεις τμημάτων ένταξης

Αναφορικά με την τροπολογία που αφορά διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008, σχετικά με τη δυνατότητα υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία και ψηφίστηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σε επιστολές των συλλόγων βιολόγων, γεωλόγων, χημικών και φυσικών αλλά και σε δελτίο τύπου της ΟΛΜΕ, αναφέρεται ότι «Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως 200 μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο».

Ωστόσο, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία οι αναθέσεις μαθημάτων για κάθε κλάδο (ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05) είναι τελείως διαφορετικές.

Υπενθυμίζουμε δε ότι για τη σύσταση οργανικής θέσης χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον 12 ώρες μαθήματος Α’ ανάθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2599/03.07.2018, «Με τα μαθήματα πρώτης (Α’) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β’) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 11 διδακτικών ωρών.».

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι συνήθως στα γενικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχει ένα τμήμα ένταξης για κάθε τάξη (Α, Β, Γ) με ότι συνεπάγεται αυτό για τις ώρες Α’ ανάθεσης κάθε μαθήματος.

Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για τους περισσότερους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τη διάγνωση από τον αρμόδιο διαγνωστικό φορέα, υπάρχει ένα όριο στις ώρες παρακολούθησης μαθημάτων σε τμήμα ένταξης καθώς ο τελικός σκοπός είναι η επανένταξη του μαθητή στη γενική τάξη και όχι η πλήρης φοίτηση σε τμήμα ένταξης.

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ελλιπή κάλυψη όλων των μαθημάτων ενώ δίνεται προτεραιότητα σε φιλολογικά μαθήματα και στα μαθηματικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω είναι εύκολα αντιληπτό ότι σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ΠΕ03 ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης αλλά εκπαιδευτικός ΠΕ04 ειδικής αγωγής, θα ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό ΠΕ04 ειδικής αγωγής να συμπληρώσει πρώτα τις ώρες των μαθηματικών.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 στην ειδική αγωγή που απασχολούνται στα τμήματα ένταξης δε θα είναι σε θέση να καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης όπως τους υποχρεώνει ο νόμος.

Θωρούμε λοιπόν, ότι τη στιγμή που οι απαιτήσεις για κάθε μάθημα και εν τέλει για κάθε κλάδο είναι διαφορετικές δεν υφίσταται το ζήτημα να υπάρχει πρόσληψη σε ποσοστό 50% για τους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04 της ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης.

Ολοκληρώνοντας, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως 250 μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02.ΕΑΕ και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03.ΕΑΕ.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 250 μαθητές , να τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02.ΕΑΕ, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03.ΕΑΕ και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.ΕΑΕ.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Αναπληρωτών Μαθηματικών ΕΑΕ

Email: [email protected]

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online