Ενημέρωση για τους μόνιμους διορισμούς ΕΑΕ

Ενημερωτικό του αιρετού του ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια για τους μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή

“Αναφορικά με την Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σε εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών κλάδων με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής:

Δεν υπεγράφη η Πρόσκληση – Κλήρωση από το ΑΣΕΠ

Η Πρόσκληση τελικώς δεν υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, καθότι όπως φαίνεται οι εκκρεμότητες, κυρίως αναφορικά με την κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων, η οποία διενεργείται από το ΑΣΕΠ, δεν επέτρεψαν την τελική υπογραφή.

Επικαιροποίηση κενών Braille ή Νοηματικής

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως θέμα υπήρξε και με την επικαιροποίηση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, των οργανικών κενών θέσεων, οι οποίες απαιτούν γνώση Braille ή Νοηματικής.

Περί τα μέσα Ιουλίου 2020 η Πρόσκληση

Μετά από αυτά, όπως όλα δείχνουν οδηγούμαστε στην κοινοποίηση της Πρόσκλησης με πιθανή επταήμερη προθεσμία για δήλωση περιοχών, στο χρονικό διάστημα περί τα μέσα Ιουλίου 2020.

Οπως και να έχει όμως, πάντα σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020 θεωρείται πως θα έχει τελεσφορήσει η διαδικασία μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Παραγγελία κληρωτίδων από το ΑΣΕΠ

Σχετικά με την κλήρωση – πληροφορίες αναφέρουν περί των 500 ισοβαθμιών στο σύνολο των Πινάκων της Προκήρυξης 3ΕΑ – το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του, προέβη σε πρόσκληση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια δύο κληρωτίδων plexiglass διαστάσεων 50x35x38 για τις διαδικασίες των κληρώσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων.

Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την πρόσκληση θα αποστείλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια των προαναφερθέντων ειδών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, κατά το χρονικό διάστημα από 03/07/2020 έως και 06/07/2020.

Οι προβλέψεις του νόμου 4589/2019 για την κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων, η οποία διενεργείται από το ΑΣΕΠ

Νόμος 4589/2019, Αρθρο 61, Παράγραφος 4, Περίπτωση η.

η) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:

αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτωσης γ ́ του άρθρου 57,

ββ) στα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου,

γγ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.

Επίσης υπενθυμίζουμε την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019: “Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση.

Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη“.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...