Ενεργοποιήθηκε η αφαίρεση περιοχών στην αίτηση αναπληρωτή (ΟΠΣΥΔ)

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αφαίρεσης περιοχών της αίτησης αναπληρωτή στον ΟΠΣΥΔ μέχρι τις 30 Απριλίου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου (ανά ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης) υποβάλλεται άπαξ, ο, δε, υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τις εξής δυνατότητες:

α. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο ΟΠΣΥΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online