Εκπαιδευτική δράση “απογραφή στο σχολείο”

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα» σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Απογραφή στο Σχολείο».

Η «Απογραφή στο Σχολείο» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε πολλές χώρες. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες για τη διαδικασία και τις εργασίες διενέργειας μίας στατιστικής απογραφικής έρευνας.

Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές λειτουργούν συλλέγοντας και αναλύοντας στατιστικά δεδομένα και κατανοούν ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας.

Στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών, καθώς και η ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Διαδικασία

Ο καθηγητής κάθε σχολικού τμήματος που πραγματοποιείται η απογραφή θα εγγράφεται στη σχετική πλατφόρμα.

Οι μαθητές του τμήματος θα μπαίνουν στην εφαρμογή και θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τα αθλήματα και τις συνήθειες των μαθητών.

Αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο καθηγητής θα λαμβάνει αρχείο που θα περιέχει όλες τις απαντήσεις των μαθητών.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής με τους μαθητές θα συζητούν τον τρόπο συλλογής, ταξινόμησης, πινακοποίησης και γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων.

Θα μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις και να βγάζουν τα συμπεράσματα της απογραφικής διαδικασίας, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη.

Διερευνώντας τα αποτελέσματα, θα μπορούν να καταλήξουν σε αποφάσεις όπως: ποια θα ήταν η πιο δημοφιλής αθλητική εγκατάσταση στο δήμο τους, κατά πόσο θα διευκόλυνε την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο η ύπαρξη λεωφορείου που θα εξυπηρετούσε το σχολείο τους, για ποιο μάθημα οι μαθητές θα δέχονταν να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες κ.ά.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle. Πρόκειται για ένα έργο ανοικτού κώδικα.

Η πλατφόρμα υλοποιεί τις αρχές και τις τεχνικές που ενισχύουν την ασφάλεια και εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των χρηστών. Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας παρέχεται και στα ελληνικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

Ο καθηγητής θα υποβάλει, μέσω του συστήματος, μια ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης πρόσβασης για τη δημιουργία και τη διαχείριση μίας ηλεκτρονικής τάξης (η αίτηση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ).

Ο καθηγητής θα μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ερωτηματολόγιο μέσα από το αντίστοιχο εργαλείο που του παρέχεται από το σύστημα.

Θα μπορεί να βλέπει όλες τις υποβληθείσες απαντήσεις των μαθητών του και να έχει πρόσβαση μόνο στην διαχείριση των μαθητών που είναι αντιστοιχισμένοι στα μαθήματά του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online