Είναι επίσημο: οι διορισθέντες ειδικής δεν διορίζονται στη γενική (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/23-7-21, στο οποίο αναφέρονται οι διαθέσιμες θέσεις διορισμού σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δείτε σχετικό άρθρο ΕΔΩ) υπάρχει στη σελίδα 1109 ενότητα που αναφέρει ποιοι ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού στις κενές οργανικές θέσεις γενικής εκπαίδευσης. Αναφέρεται πως δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης (περίπτωση iv):

Όσοι διορίστηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) με την υπό στοιχεία 106410/Ε1/17-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ – Γ΄ 1289/2020) απόφαση [παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), αντίστοιχα].

Πηγή Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online