Ειδική πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. πρωτ. 169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στη σειρά με α/α 1234 (Α/θμια_1404) αφαιρείται το κενό ΠΕ23 το οποίο προστίθεται στη σειρά με α/α 1235 (Α/θμια_1405)

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ 23-30 σε μορφή excel

ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση σε μορφή pdf

Πηγή ΥΠΑΙΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...