Έγκαιρη τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΠΑΣΑΔ)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητώντας την έγκαιρη τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

“Έγκαιρη τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Με το παρόν κείμενο, χαιρετίζουμε, αρχικά, τη φετινή, πρόσθετη επένδυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η διενέργεια των νέων διορισμών στην εκπαίδευση συμβάλλουν στη βαθμιαία διόρθωση της επί χρόνια στρεβλής εφαρμογής του θεσμού του αναπληρωτή.

Θεωρούμε δεδομένο, λοιπόν, ότι για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι σχολικές μονάδες, θα πρέπει να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της λειτουργίας, από την πρώτη κιόλας ημέρα του νέου σχολικού έτους, του ολοήμερου προγράμματος. Η πολύχρονη εμπειρία μας στην εκπαίδευση μάς έχει υποδείξει ότι δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη μόνο του πρωινού ωραρίου (και ορθώς).

στόσο, η υποστελέχωση η η έναρξη του ολοήμερου (επί το πλείστον) στη β’ και στη γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών καταδεικνύει την αδυναμία ορθολογικής υλοποίησης του προγράμματος.
Απότοκος αυτού του φαινομένου είναι η λειτουργία των σχολείων με πρόχειρο και προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο μόνο σύγχυση μπορεί να προκαλέσει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με τη χθεσινή ανάρτηση του Υπουργείου, διαπιστώσαμε την έγκαιρη καταγραφή των σχολείων, στα οποία θα λειτουργήσει από τη φετινή χρονιά το διευρυμένο ωράριο στο ολοήμερο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μεριμνήσετε και για την έγκαιρη στελέχωση αυτών των τμημάτων με διδακτικό προσωπικό, με στόχο την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, και παρά το γεγονός πως έχει δοθεί στη δημοσιότητα το ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοημέρου, δεν έχει διευκρινιστεί ούτε το ωράριο των εκπαιδευτικών, ούτε οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν τη διδασκαλία. Ενώ, ταυτόχρονα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα αποτελέσει ξεχωριστό πρόγραμμα πρόσληψης, όπως τα ΖΕΠ και ΔΥΕΠ. Για να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του προγράμματος με παιδαγωγικά και διδακτικά οφέλη, η άμεση επαναφορά του “υπεύθυνου ολοημέρου” είναι μονόδρομος.

Εξίσου βαρύνουσας σημασίας θεωρούμε να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες από την αρχή της σχολικής χρονιάς και οι εκπαιδευτικοί των Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ), της Παράλληλης Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης, καθώς και αυτοί, πολύ συχνά, προσλαμβάνονται σε μεταγενέστερο χρόνο από την πρώτη φάση προσλήψεων. Φυσικό αρνητικό επακόλουθο αποτελεί η δυσχέρεια του εκπαιδευτικού και διδακτικού τους έργου. Σημαντικότερες, όμως, είναι οι αυξημένες δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών με μαθησιακές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που χρειάζεται να παρακολουθήσουν τα εν λόγω προγράμματα.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας αφενός για τη διευκρίνιση των επισημάνσεων μας για τον θεσμό του ολοήμερου, καθώς και για την έγκαιρη τοποθέτηση ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε vα επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία κάθε προγράμματος του σχολείου”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online