Δίκαιη και ισόποση κατανομή των 4.500 θέσεων μονίμων διορισμών Ειδικής Αγωγής

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής έστειλε ανοικτή επιστολή προς την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητώντας τη δίκαιη και ισόποση κατανομή των 4.500 θέσεων μονίμων διορισμών μεταξύ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την επιστολή.

ΠΡΟΣ
Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως
Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη

Θέμα: «Επιστολή του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σχετικά με τις διεκδικήσεις και τα επιχειρήματα της Ομοσπονδίας και των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ για την κατανομή των 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Αξιότιμες,
κυρία Υπουργέ,
κυρία Υφυπουργέ,

με την παρούσα επιστολή τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, οι δεκατρείς Σύλλογοι που εκπροσωπεί και οι αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγιας και Γ. Μπουλμέτη, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις διεκδικήσεις και τα επιχειρήματά μας σχετικά με την κατανομή των 4.500 θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) είναι Δευτεροβάθμια Οργάνωση-Ομοσπονδία των 13 Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και εκπροσωπεί το:

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε.Ε.Π.
(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση πανεπιστημίου Δ. Αττικής».

 • ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
 • ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 • ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
 • ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ: α) ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ, β) ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ, γ) ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ
 • ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΒΠ

Όλοι οι παραπάνω κλάδοι υπηρετούν το Υπουργείο Παιδείαςαπό το 1987 έως σήμερα, με μόνιμο διορισμό ή σαν αναπληρωτές, στις παρακάτω Δομές:

 • Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),
 • Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
 • Προγράμματα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής,
 • Προγράμματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής,
 • Πρόγραμμα υποστήριξης: «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»,
 • Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών/-τριών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ- ΕΒΠ του Υπουργείου:

 • Τα οργανικά κενά σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ είναι 1.733
 • Οι μόνιμοι ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν είναι 713
 • Το σύνολο προσληφθέντων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά το έτος 2018 -19 είναι 4. 778 εκ των οποίων 2.178 σε ΣΜΕΑΕ + ΚΕΣΥ και 280 σε ΕΔΕΑΥ.
 • Το σύνολο προσληφθέντων αναπληρωτών ΕΕΠ- ΕΒΠ κατά το έτος 2017 – 18 είναι 3.579 εκ των οποίων 1.901 σε ΣΜΕΑΕ + ΚΕΣΥ και 290 σε ΕΔΕΑΥ.
 • Οι πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2019-20 ανέρχονται έως σήμερα σε 4.787 σύνολο, εκ των οποίων 2.215 σε ΣΜΕΑΕ + ΚΕΣΥ και 600 σε ΕΔΕΑΥ.

Επιπροσθέτως επισημαίνουμε τα παρακάτω πέντε (5) σημεία:

 1. Ο αριθμός των μόνιμων υπηρετούντων συναδέλφων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Κ.Ε.Σ.Υ., σε σχέση με τις κενές οργανικές θέσεις (1733) και την ανάγκη για επαρκή στελέχωση από μόνιμο και σταθερό προσωπικό σε όλες τις δομές του Υπουργείου Παιδείας είναι ελάχιστος και τα κενά αναμφισβήτητα πάρα πολλά και σε κρίσιμους τομείς.
 2. Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι ξεκάθαρες και διαφανείς και έχουν συσταθεί σύμφωνα με την αριθμ. 62638/18.4.2019 (ΦΕΚ 1483/Β΄/3.5.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τον Νόμο 4547/2018: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» καθώς και με προγενέστερες αποφάσεις από τον Ν. 1566/1981 και μετά.
 3. Όλοι οι κλάδοι ΕΕΠ-ΕΒΠ καλύπτουν ανάγκες σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης δηλαδή και στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια και δεν μετακινούνται στην Γενική εκπαίδευση με τη διαδικασία Μετάθεσης ή Απόσπασης.
 4. Οι τελευταίοι ελάχιστοι διορισμοί πραγματοποιήθηκαν το 2010 με Προκήρυξη του 2005.
 5. Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους μαθητές και τις οικογένειες τους.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα της Ειδικής Αγωγής σε σχέση με τα δεδομένα της Γενικής εκπαίδευσης:

Ζητάμε τις ενέργειες σας,

αναφορικά με ζήτημα της δίκαιης και ισόποσης κατανομής των 4.500 θέσεων μονίμων διορισμών, μεταξύ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει την προσφορά του ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εκπαίδευση και στην ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια με μια δίκαιη- ισόποση κατανομή των 4.500 θέσεων.

Πηγή ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online