Διδακτικό Προσωπικό σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2548/Β/24-6-20 η υπ. αριθμ. 79429/E2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για την Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά.

Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των
υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η απόφαση καθορίζει σχετικά θέματα όπως

  • τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών
  • τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής
  • τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
  • τη διαδικασία διενέργειας των συνεντεύξεων.

Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ.

Πηγή Εθνικό Τυπογραφείο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online