Διαμαρτυρία Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Ανακοίνωση – Καταγγελία της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Στο σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 42 ορίζεται αυθαίρετα ότι μπορεί να ανατεθεί στα εκκλησιαστικά σχολεία το μάθημα της «Εικονογραφίας» σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων και ελλείψει αυτών σε εμπειροτεχνίτες!

Εκτός του ότι η συγκεκριμένη διάταξη συντάχθηκε φωτογραφίζοντας ημετέρους, ευτελίζει το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αναθέτοντας σε ανθρώπους που δεν έχουν τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα διδασκαλίας.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του άρθρου και ζητούμε να ορίζεται ρητά ότι το συγκεκριμένο μάθημα της «Εικονογραφίας» πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ08 καλλιτεχνικών διότι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι.

Η καταγγελία έχει αποδοθεί προς:

  • την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως
  • την Υφυπουργό Παιδείας κ. Σ. Ζαχαράκη
  • την Γ. Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κ. Α. Γκίκα
  • τον Πρόεδρο του ΙΕΠ
  • τη Βουλή τμήμα Μορφωτικών υποθέσεων
  • τον Πρύτανη Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας κ. Νικόλαο Τρανό
  • τον Πρόεδρο Τμήματος Εικ/ών Τεχνών κ. Γιώργο Καζάζη
  • το ΔΣ του ΕΕΤΕ
  • τους Συμβούλους Εικαστικών Μαθημάτων

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Η Γραμματέας Η Πρόεδρος, Ν. Παληοκώστα Ζ. Χατζή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...