Αντίθετη στον νόμο για τα κολέγια η Παιδαγωγική του ΑΠΘ

Ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των κολεγίων ως ισότιμων με των ΑΕΙ

Η Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην έκτακτη συνεδρίαση της 12.02.2020, συντασσόμενη με την πρόσφατη απόφαση της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των Α.Ε.Ι., εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην πρόσφατη νομοθετική αλλαγή με την οποία οι τίτλοι σπουδών των κολεγίων αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με εκείνους των Α.Ε.Ι. (άρθρο 50 ν. 4653/2020).

Η ρύθμιση αυτή οδηγεί σε αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων – και έμμεσα των τίτλων σπουδών – των αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων για διορισμό στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής θεωρεί ότι η νομοθετική αυτή διάταξη συνιστά ουσιαστική παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που προβλέπει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.

Κατά συνέπεια, απαξιώνει τη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πλήττει καίρια τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, υποβαθμίζει την ποιότητα σπουδών τους, ενώ συγχρόνως οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων.

Σύσσωμη η Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατάργηση της σχετικής διάταξης και προτίθεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή και εκπαιδευτική κοινότητα.

Εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.
καθηγήτρια Ιωάννα Μπίμπου, Κοσμητόρισσα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online