Ανοικτή επιστολή: Δραματική μείωση αποσπάσεων στα ΣΔΕ

Δημοσιεύουμε ανοικτή επιστολή της Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικών ΣΔΕ σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

“Ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με καθυστέρηση τριών εβδομάδων αφότου αναρτήθηκαν οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες στις 31 Ιουλίου, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν ήταν 100 λιγότεροι σε σχέση με την προηγούμενη προ διετίας απόφαση.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου (Κ1/81846) ανέφερε: «Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. και τις ανάγκες κάθε σχολείου».

Ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν είναι φιλόλογοι και μαθηματικοί, δύο συνολικά για κάθε Σ.Δ.Ε., είτε πρόκειται για σχολείο με 6, με 5, με 4 ή με 3 τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων που υπέβαλαν αίτηση και συγκέντρωναν όλα τα απαραίτητα προσόντα, παρέμειναν εγκλωβισμένοι καθώς οι άλλου τύπου αποσπάσεις τις οποίες θα ενδιαφέρονταν να αιτηθούν έχουν πλέον ολοκληρωθεί στο τέλος του Αυγούστου.

Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για τον λόγο της καθυστέρησης με την οποία εκδόθηκαν τα αποτελέσματα, ούτε για το σκεπτικό της διαδικασίας επιλογής που τελικά ακολουθήθηκε.

Πέρα από την ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών, μια τέτοια «οριζόντια» επιλογή δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τον αριθμό των εκπαιδευομένων που φοιτούν σε κάθε Σ.Δ.Ε., η δε ελλιπής στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό καθιστά άκρως προβληματική την εύρυθμη λειτουργία αυτών των τόσο ευαίσθητων σχολικών μονάδων.

Οι μη αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους υπηρετούσαν επί πολλά έτη τον θεσμό και συμπλήρωναν το διδακτικό τους ωράριο σε Σ.Δ.Ε., αλλά και όσοι αποσπάστηκαν και θα χρειαστεί να επωμισθούν το δυσανάλογο βάρος της λειτουργίας του σχολείου τους, απαιτούν από τη Γενική Γραμματεία:

1) Να γνωστοποιήσει τον τύπο βάσει του οποίου προέκυψε ο αριθμός των αποσπασμένων ανά ΣΔΕ, καθώς, σε αντίθεση με τα σχετικώς αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατηρήθηκε το φαινόμενο του ίδιου αριθμού αποσπασμένων ανεξαρτήτως τμημάτων του κάθε σχολείου.

2) Να προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματικές αποσπάσεις ώστε να καλυφθούν τουλάχιστον όλοι οι τρίωροι γραμματισμοί σε κάθε σχολείο από μόνιμους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς επιδεικνύοντας έστω και την ύστατη στιγμή το στοιχειώδες ενδιαφέρον της για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των σχολείων”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online