Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεννόηση με την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως όρισε 16 “σοφούς” προκειμένου να μελετήσουν τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και να προτείνουν αλλαγές.

Τα νέα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Οι 16 “σοφοί” θα στελεχώσουν άμισθες επιστημονικές επιτροπές στα πεδία:

  • Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία
  • Κοινωνικές Επιστήμες, Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία

Δημιουργία Μητρώου – Υπομητρώων Εμπειρογνωμόνων

Μετά την κατάθεση των εκθέσεων των Επιστημονικών Επιτροπών θα δημιουργηθεί Μητρώο Εμπειρογνωμόνων τόσο για τους Επόπτες/Αξιολογητές όσο και για τους Εκπονητές.

Το Μητρώο θα διαχωρίζεται σε Υπο-Μητρώα αναλόγως του Γνωστικού Πεδίου και των Γνωστικών Αντικειμένων (μαθημάτων) ή/και κατά ομάδες γνωστικών αντικειμένων.

Πηγή Esos
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online