Ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας λόγω αλγοριθμικού λάθους

Ανακαλείται η πρόσληψη αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, η
οποία προσλήφθηκε με την 125572/Ε1/21-09-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) απόφαση, επειδή η εν λόγω πρόσληψη εχώρησε λόγω αλγοριθμικού σφάλματος κατά την ροή των προσλήψεων, χωρίς υπαιτιότητα της εκπαιδευτικού.

Κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζονται για την εκπαιδευτικό οι διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online