Ανάκληση πρόσληψης 1009 αναπληρωτών β/θμιας και α/θμιας (Διαύγεια)

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια αποφάσεις για την ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 1009 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021. Δείτε τις αποφάσεις παρακάτω:

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 56 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Ανάκληση πρόσληψης 579 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Ανάκληση πρόσληψης 187 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 7 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του Ν.4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει].


Ανάκληση πρόσληψης 41 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 3 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του Ν.4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει].

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 4 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 32 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online