Αναδρομική πρόσληψη 2 αναπληρωτών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη:

  • 1 εκπαιδευτικού της ειδικότητας ΠΕ79.01- Μουσικής Επιστήμης
  • 1 εκπαιδευτικού της ειδικότητας ΠΕ91.01-Θεατρικών Σπουδών

ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις γίνονται αναδρομικά από την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019. Το Υπουργείο προχώρησε στις προσλήψεις των 2 εκπαιδευτικών μετά τη διαπίστωση πως στην από 05-09-2019 ροή προσλήψεων δεν συμπληρώθηκε το ποσοστό 20% από τους υποψήφιους αναπληρωτές των ειδικοτήτων ΠΕ79.01- Μουσικής Επιστήμης και ΠΕ91.01- Θεατρικών Σπουδών που έχουν 3 παιδιά.

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποκλειστικά και μόνον στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. Θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών και την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online