Αλλαγές στο καθεστώς των εκπαιδευτικών εκδρομών (νομοσχέδιο)

Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις” προβλέπονται αλλαγές στο καθεστώς έγκρισης των εκπαιδευτικών εκδρομών, οι οποίες θα διενεργούνται με την ευθύνη των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης της κάθε σχολικής μονάδας.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως με την προτεινόμενη ρύθμιση η απόφαση πραγματοποίησης τόσο των ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών όσο και των επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα περιέρχεται κατά κανόνα στο Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ υποβάλλεται μόνο για ενημέρωση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις, χωρίς αυτές να δεσμεύουν τη σχολική μονάδα.

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ευχέρεια πραγματοποίησης περισσοτέρων της μιας ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάγκη εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών δράσεων προς αναβάθμιση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Πηγή Κοινοβούλιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online