Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: πτυχία, διδασκαλία και διδακτικό υλικό

Τα ακαδημαϊκά προσόντα, η διδασκαλίας μέσα στην τάξη και τα μέσα που χρησιμοποιούν θα είναι οι κύριοι άξονες, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο σχολικός σύμβουλος θα παρακολουθεί τουλάχιστον δύο φορές διδασκαλίες των εκπαιδευτικών, για να δώσει την αξιολόγησή του. Αυτά περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες της “Καθημερινής”, ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι λεπτομέρειες της οποίας θα οριστούν με προεδρικό διάταγμα. Οποιος εκπαιδευτικός πλασαριστεί κάτω από έναν συγκεκριμένο βαθμό θα κάνει εντατική επιμόρφωση.

Η αρχή θα γίνει από το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 με την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, και θα ακολουθήσει από το 2021-2022 η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Αυτοαξιολόγηση και εξωτερική αξιολόγηση

Ειδικότερα, για την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την εξωτερική αξιολόγηση ο διευθυντής του σχολείου μαζί με τον σύλλογο διδασκόντων θα καταρτίζουν και θα υποβάλλουν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΙΕΠ (θα δοθεί σχετικό πρότυπο), πριν από την έναρξη των μαθημάτων, σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος.

Στόχος θα είναι οι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν τους λόγους των τυχόν χαμηλών επιδόσεων των μαθητών τους, πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα και τι έγινε τελικά για τη βελτίωση των επιδόσεων, ποιο είναι το κλίμα στο σχολείο, ποιες οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς, πόσο ανοιχτό είναι το σχολείο με δράσεις προς την τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, στην εσωτερική αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα συντάσσεται έκθεση, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και με την οποία θα αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, θα καταγράφονται οι επιτυχίες, όπως και οι αδυναμίες και τα προβλήματα.

Στη συνέχεια θα ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), ενώ ενεργό ρόλο θα έχουν το ΙΕΠ και η Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ).

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πληροφορίες της “Καθημερινής” αναφέρουν ότι η νέα διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από το 2021 θα ακολουθήσει τη φιλοσοφία του προεδρικού διατάγματος 152 του 2013. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται κατά ένα μέρος για το ακαδημαϊκό τους προφίλ ενώ θα μετράει και το διδακτικό έργο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός θα αξιολογείται για το υλικό που θα χρησιμοποιεί στην τάξη, για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και για τις επιμορφώσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει. Βασικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα έχουν οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα παρακολουθούν τις διδασκαλίες τους στην τάξη με επισκέψεις στα σχολεία εποπτείας τους.

Οποιος εκπαιδευτικός κρίνεται πως βρίσκεται κάτω από ένα μίνιμουμ επίπεδο θα περνάει από επιμόρφωση. Επίσης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα μετρούν (κατά 25%) στην επιλογή των υποψηφίων για διευθυντές σχολείων.

Πηγή Καθημερινή
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...