Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και αυτονομία στις σχολικές μονάδες

Σε συνέντευξή της στο “Βήμα” η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως μίλησε για τους προσανατολισμούς στη Γ’ Λυκείου, τον επανασχεδιασμό των επιστημονικών πεδίων και την ενεργοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων ως το πρώτο βήμα στο νέο εξεταστικό σύστημα του υπουργείου Παιδείας.

Η Υπουργός αναφέρει ακόμα πως από το σχολικό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν στη χώρα περισσότερα από δέκα νέα πρότυπα σχολεία επιπλέον των πειραματικών σχολείων, στα οποία η εισαγωγή θα γίνεται με εξετάσεις.

Τέλος, αναφέρεται στις πρυτανικές εκλογές στα ΑΕΙ και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία θα ξεκινήσει από τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξεταστικό σύστημα

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε την εκπαίδευση από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας από τα «θεμέλια» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που δεν είναι άλλα από το νηπιαγωγείο.

Το 2020 προχωρούμε με τα νέα προγράμματα σπουδών στο νηπιαγωγείο, την καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε με τον εξορθολογισμό του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά στον βαθμό που το ισχύον σύστημα ακυρώνει, σε μεγάλο βαθμό, τον ρόλο της Γ’ Λυκείου.

Επεξεργαζόμαστε, για παράδειγμα, τον επανασχεδιασμό των επιστημονικών πεδίων και των ομάδων προσανατολισμού για τους μαθητές που του χρόνου θα πάνε στη Γ’ Λυκείου και μελετάμε τις προϋποθέσεις για την προσμέτρηση, σταδιακά, της επίδοσης σε όλες τις τάξεις τους Λυκείου για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

Θέλουμε, επίσης, τα Ιδρύματα να έχουν πιο βαρύνοντα λόγο στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων τους, στη λογική της ενισχυμένης ελευθερίας και αυτονομίας που προωθούμε και με ένα πλέγμα άλλων παρεμβάσεών μας. Βάσει πάντα ενός συνεκτικού σχεδίου, σταδιακά, μεθοδικά και χωρίς να αναστατώσουμε τον σχεδιασμό των μαθητών και των οικογενειών τους.

Πρόγραμμα σπουδών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης

«Η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων είναι κατά τη γνώμη μας απαραίτητη. Εκτός από τη σφαιρική προσέγγιση και την εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα, πρέπει να παρέχονται στους νέους επιπλέον εφόδια που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν και να αξιοποιούν καλύτερα την παρεχόμενη γνώση και να προσαρμόζονται ευέλικτα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο εμπλουτισμός αυτός δρομολογείται άμεσα – ανάμεσα σε άλλα – με την προσθήκη νέων θεματικών στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, όπως ο εθελοντισμός, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, αλλά και με την αναμόρφωση των υφιστάμενων σχολικών προγραμμάτων και εγχειριδίων.

Επιπρόσθετα προωθούμε την αξιοποίηση εργαλείων, όπως το πολλαπλό βιβλίο, που προάγουν την κριτική σκέψη και άλλες ήπιες δεξιότητες των μαθητών. Τέλος, μελετάμε μία σειρά από ρυθμίσεις που θα αποσκοπούν στο να δώσουν μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στις σχολικές μονάδες, π.χ. αναφορικά με τη διενέργεια σχολικών εκδρομών και τη συμμετοχή μαθητών σε διεθνείς διαγωνισμούς».

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

«Σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης πρώτα των σχολικών μονάδων και εν συνεχεία των εκπαιδευτικών, με αποκλειστικό στόχο τη διαρκή βελτίωση, την επιβράβευση αλλά και την αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου συνολικά.

Η αξιολόγηση θα συνδέεται με την αντιμετώπιση αδυναμιών σε επίπεδο σχολικής μονάδας και με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που θα είναι εστιασμένη στις ανάγκες τους. Πιστεύουμε και επενδύουμε στους δασκάλους και στους καθηγητές μας».

Τράπεζα Θεμάτων

«Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί ένα βασικό βήμα για ένα νέο εξεταστικό σύστημα. Και αυτό γιατί μελετάμε, όπως ανέφερα προηγουμένως, να προσμετράται – για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο – σταδιακά η επίδοση του μαθητή στις τρεις τάξεις του Λυκείου και καίριος πυλώνας της αλλαγής αυτής είναι η Τράπεζα Θεμάτων που διασφαλίζει διαφάνεια, αδιαβλητότητα, κοινούς βαθμούς δυσκολίας και αντικειμενικότητα.

Πρόθεσή μας είναι να την επαναφέρουμε άμεσα, από το ερχόμενο δηλαδή σχολικό έτος, με ορισμένες ωστόσο προσαρμογές ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία από την προηγούμενη εφαρμογή της.

Βάση εισαγωγής στις Πανελλαδικές

«Είναι αδιανόητο να εισάγεται κανείς στο πανεπιστήμιο με βαθμό 8 στα 20, όπως συνέβη στις τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις. Βεβαίως η ελάχιστη βάση εισαγωγής, για την οποία έχουμε μιλήσει πολύ δημοσίως, είναι ανάμεσα σε προτεινόμενες αντιδράσεις στην παθογένεια αυτή, αλλά σίγουρα δεν είναι πανάκεια.

Πρέπει να αναζητήσουμε τα βαθύτερα αίτια στο σχολείο και να επιφέρουμε δομικές αλλαγές σε αυτό, όπως η ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης, η ενδυνάμωση του αυτόνομου παιδαγωγικού ρόλου του Λυκείου, οι στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και οι προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη.

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

«Εργαζόμαστε εντατικά ούτως ώστε από το σχολικό έτος 2020-2021 να λειτουργήσει σημαντικός αριθμός νέων πρότυπων σχολείων επιπλέον των πειραματικών σχολείων, καθώς επίσης να μπουν οι βάσεις και για πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.

Από τον ερχόμενο Ιούνιο επαναθεσμοθετούμε ένα σύστημα εξετάσεων εισαγωγής και τη θέσπιση κριτηρίων με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στόχος μας, η ανασύσταση και ενίσχυση των δύο αυτών δικτύων, που αποτελούν ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ελεγχόμενη είσοδος στα Πανεπιστήμια

«Αυτό που επιθυμούμε και αυτό που προωθούμε είναι η εφαρμογή της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της απρόσκοπτης ακαδημαϊκής λειτουργίας. Μιλώντας συγκεκριμένα για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ελεγχόμενη είσοδο στα Ιδρύματα, είμαστε σε διαβούλευση με τις πρυτανικές αρχές για τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων που αφορούν την πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μιλάμε για εγκαταστάσεις όπου χωροταξικά είναι δύσκολο να ελεγχθεί η πρόσβαση. Δύσκολο, όχι όμως αδύνατο, κι αυτά ακριβώς είναι τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης με τους πρυτάνεις».

Διοίκηση ΑΕΙ

«Η διοίκηση των Ιδρυμάτων είναι καίριας σημασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζουμε την αλλαγή του τρόπου ανάδειξης των πρυτανικών αρχών. Θεωρώ κρίσιμη την εκλογή με ενιαίο ψηφοδέλτιο, προκειμένου να μην παρατηρούνται τα προβλήματα διοίκησης που απορρέουν από την εκλογή πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων από ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Επιπλέον, δρομολογούμε την πρόβλεψη της ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικής κάλπης».

Πηγή Βήμα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online