Πρόσληψη 26 Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 36 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-19. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται:

  1. 5 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
  2. 10 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.ΕΑΕ και ΠΕ70 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031892 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
  3. 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.ΕΑΕ και ΠΕ70.ΕΑΕ στα Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΔΔΥ) με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται – δείτε τα ονόματα ΕΔΩ – οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (περιπτώσεις 1 και 2) ή στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(περίπτωση 3) για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.

Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online